Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Svårt för utsatta lesbiska och queera personer att söka hjälp

Lesbiska och queera personer som är utsatta för våld i nära relationer kan ha svårare att söka och få hjälp än andra våldsutsatta. När personerna söker hjälp gör de det oftast för något annat än våldet. Det visar ny forskning från Uppsala universitet.

25 personer som hade varit utsatta för våld i en nära lesbisk eller queer-relation har intervjuats för en studie om att söka hjälp. Studien är genomförd av Nicole Ovesen vid Centrum för genusvetenskap.

Hela intervjun om undersökningen bland lesbiska och queera personer som är utsatta för våld

Nicole Ovesen som har långt ljust hår och är klädd i en svart tröja och grå kofta.

Utbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Webbutbildningen ”Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel” vänder sig till den som i sitt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott. Den är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten som en del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
– Som yrkesverksam kommer man att möta barn och vuxna som är utsatta för det här. Vi får många förfrågningar om till exempel vad människohandel är och hur det går att förebygga. Med utbildningen kan vi nå ut med grundläggande kunskaper brett, säger Catrin Sandman, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Hela nyheten om Jämställdhetsmyndighetens utbildning

40 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Regeringen har den 16 juni presenterat ett paket med åtgärder för att ytterligare förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Totalt 40 åtgärder ska förebygga våld, utöka stödet och skyddet till utsatta, skärpa straffen för förövare samt förbättra kunskap och metoder. 

Det handlar bland annat om att ge kvinnojourerna bättre möjligheter att planera sitt arbete på lång sikt. Behovet av ökade medel till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen ska ses över. En utredning ska undersöka om gemensamma lägenheter i högre grad ska kunna överlåtas från förövare till våldsutsatt. Socialtjänsten ska stärkas och straffen för förövare höjas. 

Läs nyheten om regeringens 40 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Senast uppdaterad: 2021-10-28