Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Nu finns nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer publicerade på Socialstyrelsens webbplats. De träder i kraft den 1 november 2022 och gäller för socialnämnder och vårdgivare i deras arbete med våld i nära relationer. 

De nya författningen är bland annat anpassad till socialnämndernas lagstadgade ansvar för våldsutövare. 

Socialstyrelsens meddelandeblad om ändringarna i den nya författningen (pdf)

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer (pdf)

Nationellt program ska förebygga våld

Illustration från programmet. En kvinna och en man håller fram ena handen och signalerar "stopp!"

Regeringen har beslutat om ett nationellt våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Jämställdhet och barns och ungas rättigheter är centrala perspektiv i programmet. 

Genom programmet vill regeringen förstärka arbetet med att förhindra våld. Det handlar om de tidiga insatserna mot våld som riktar sig till barn och unga, om insatserna för dem som har förhöjd risk att utöva våld, och om åtgärderna mot dem som har utsatt en närstående för våld. 

Hela nyheten om ett nationellt program för att förebygga våld

Webbutbildning: Barn som bevittnat våld

Många barn i Sverige lever i familjer där det förekommer våld. Barn har också många gånger umgänge med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot den andra föräldern. Brottsoffermyndigheten har nu lanserat en webbutbildning som ska ge yrkesverksamma som möter barnen mer kunskap om våldets konsekvenser och vilka behov barnen har. 
Webbutbildningen "Barn som bevittnat våld" (Brottsoffermyndighetens webbplats)

Kollage med illustrationer från Brottsoffermyndighetens webbutbildning om barn som bevittnat brott..
Senast uppdaterad: 2022-06-30