Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Kampanj om brott i nära relation

Polismyndigheten genomför just nu en informationskampanj för att få fler att kontakta polisen om man är utsatt eller misstänker att någon annan är utsatt för brott i nära relation. Kampanjen riktar sig till brottsoffer och vittnen och ska tydliggöra att våld, hot och kränkningar i nära relationer är allvarliga brott. 

Kampanjen är en del av Polismyndighetens satsning för särskilt utsatta brottsoffer. 

Polisens webbsida om brott i nära relation
Polisens webbsida med kampanjmaterial att dela

Affisch från informationskampanjen om brott i nära relation. Ett allvarligt kvinnoansikte med text lagd ovanpå bilden: När jag inte orkade låtsas längre.

Fler döms för våldtäkt efter samtyckeslagen

Sedan den nya sexualbrottslagstiftningen, ofta kallad samtyckeslagen, trädde i kraft 2018 har det skett en stor ökning av antalet åtal liksom antalet fällande domar för våldtäkt. Det visar en genomgång som Brottsförebyggande rådet utfört av samtliga tingsrättsdomar 2019 om våldtäkt mot kvinna. Antalet fällande domar som gällde det nya brottet oaktsam våldtäkt var dock litet. 
Hela nyheten om fler fällande domar för våldtäkt efter samtyckeslagen