Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Nationell myndighetssamverkan arrangerar konferens

Den 29–30 augusti 2023 arrangerar Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid en gemensam konferens för att lyfta myndigheternas arbete mot våld. Den riktar sig till alla som arbetar med området våldsutsatta vuxna, barn och våldsutövare. På konferensen ska konkreta metoder och arbetssätt presenteras tillsammans med ny forskning på området. Läs hela nyheten om konferensen

Barn i skyddat boende ska få bättre stöd och skydd

Regeringen vill stärka skyddet och stödet för vuxna och barn i skyddat boende. Bland annat ska barn på skyddat boende få status som egna ärenden hos socialtjänsten, med rätt till stöd och uppföljning. Det ska också bli ett krav att ha tillstånd för att få driva ett skyddat boende.

Hela nyheten om bättre stöd till barn i skyddat boende

Utkast till lagrådsremiss: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-10-03