Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Ny utgåva av handbok om våldsprevention

Nu lanserar Jämställdhetsmyndigheten en ny utgåva av handboken ”Inget att vänta på”. Boken är en konkret vägledning för hur ett våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg. 

Handboken samlar kunskap om våld, genus och prevention. Boken vänder sig främst till strateger inom länsstyrelse, kommun eller civilsamhället. Den som arbetar våldsförebyggande direkt med barn och unga kan också ha nytta av handboken. 

Den nya utgåvan är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten i samarbete med MÄN och Unizon. Hela nyheten om nylanseringen av handboken

Omslaget till handboken Inget att vänta på.