Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

40 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Regeringen har den 16 juni presenterat ett paket med åtgärder för att ytterligare förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Totalt 40 åtgärder ska förebygga våld, utöka stödet och skyddet till utsatta, skärpa straffen för förövare samt förbättra kunskap och metoder. 

Det handlar bland annat om att ge kvinnojourerna bättre möjligheter att planera sitt arbete på lång sikt. Behovet av ökade medel till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen ska ses över. En utredning ska undersöka om gemensamma lägenheter i högre grad ska kunna överlåtas från våldsutsatt till förövare. Socialtjänsten ska stärkas och straffen för förövare höjas. 

Läs nyheten om regeringens 40 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Istanbulkonventionen fyller tio år

För tio år sedan, den 11 maj 2011, öppnades Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet för undertecknande av Europarådets medlemsstater. 

Den så kallade Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Konventionen fördömer alla former av våld och beskriver våld mot kvinnor som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den slår fast att våld mot kvinnor är könsrelaterat på strukturell nivå. 

Läs hela nyheten om Istanbulkonventionen tio år

Jämställdhetsmyndighetens film om Istanbulkonventionen på Vimeo(02:12 minuter, textad)

"Bra behöver bli bättre" – om Sverige och Istanbulkonventionen (Jämställdhetsmyndigheten 2021) pdf 

Senast uppdaterad: 2021-09-13