Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner, webbstöd för lärosäten, samt webbstöd för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Regeringen vill se ett mer samordnat stöd till våldsutsatta

NYHET. För att personer som utsätts för våld ska kunna ta sig ur en destruktiv och farlig relation behöver de få hjälp från flera olika håll. Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur en sådan samordnad stödkedja kan se ut. 

Hela nyheten "Regeringen vill se ett mer samordnat stöd till våldsutsatta"

Senast uppdaterad: 2024-04-12