Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Kvinnor görs ensamma med fortsatt våld efter separation

Sara Skoog Waller som har långt ljust hår och är klädd i en svart topp. Hon står utomhus.

Många kvinnor som utsätts för våld i en nära relation upplever ensamhet. Männens våld handlar ofta om att kontrollera och begränsa kvinnornas sociala kontakter. Men ensamheten fortsätter också efter att kvinnan har separerat, och inte sällan bidrar samhällets aktörer till den. Det visar forskning från Högskolan i Gävle gjord av forskaren Sara Skoog Waller. Sara Skoog Waller om hur kvinnor görs ensamma med fortsatt våld efter en separation

Forskare har kartlagt forskningen om våld i nära relationer

Forskningsrådet Forte har kartlagt forskningsöversikter som handlar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Särskilt fokus har legat på förebyggande arbete och riskhantering. Kartläggningen visar bland annat att det finns behandling av våldsutövare som ger effekt. 
–  Syftet med hela rapporten är egentligen att undersöka hur samhället kan sätta in rätt insatser, våldet måste förebyggas, säger Susanne Strand. 

Hela intervjun om Fortes kartläggning av forskningen om våld i nära relationer

Porträttfoto av Susanne Strand. Fotograf: Jesper Mattsson.
Senast uppdaterad: 2022-05-18