Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

100 miljoner kronor för våldsutsatta i coronans spår

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor till organisationer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer samt med kvinnor, barn och hbtq-personer som utsätts för våld i nära relationer. Dessa grupper riskerar att hamna i en särskilt svår situation på grund av coronaviruset. Hela nyheten om 100 miljoner kronor till arbetet för våldsutsatta

Grevio: “Hemmet en otrygg plats för många kvinnor och barn”

I corona-krisens spår kan förövare öka sin makt och kontroll över familjemedlemmar som måste hålla sig hemma. Nu måste stater se till att upprätthålla stödet till kvinnor och barn som riskerar att utsättas för våld i hemmet. Istanbulkonventionens bestämmelser gäller även i tider av kris. Det påminner Grevios ordförande Marceline Naudi om i ett uttalande på Europarådets webbplats.
Hela uttalandet från Grevios ordförande på Europarådets webbplats
Kunskapsbankens ämnesguide om Istanbulkonventionen