Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner, webbstöd för lärosäten, samt webbstöd för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

"Tandskador efter våld ska kosta som ett läkarbesök"

Tandskador efter att ha utsatts för våld är vanligt, och kan bli mycket kostsamt för den utsatta. En statlig utredning föreslår att den som behöver tandvård efter våld i nära relation inte ska behöva betala mer än vad ett vanligt läkarbesök kostar. 

För att bättre kunna upptäcka våld föreslår utredningen också att alla som besöker tandvården rutinmässigt ska få frågor om våldsutsatthet. 

Läs hela nyheten: "Tandskador efter våld ska kosta som ett läkarbesök"

Nationell myndighetssamverkan arrangerar konferens

Den 29–30 augusti 2023 arrangerar Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid en gemensam konferens för att lyfta myndigheternas arbete mot våld. Den riktar sig till alla som arbetar med området våldsutsatta vuxna, barn och våldsutövare. På konferensen ska konkreta metoder och arbetssätt presenteras tillsammans med ny forskning på området. Läs hela nyheten om konferensen

Senast uppdaterad: 2023-03-10