Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Sälja sex som ung kan vara ett självskadebeteende

Foto på Cecilia Fredlund. Unga som säljer sex i Sverige gör det av olika anledningar. Många mår mycket dåligt och fler än var femte som säljer sex gör det som en form av självskadebeteende. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet. 

− Varför söker unga själva upp sexuellt riskfyllda situationer där de riskerar att fara illa? Det är i den frågan som mina forskarkolleger och jag har tagit avstamp, säger Cecilia Fredlund som skrivit avhandlingen. Läs intervjun