Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Nytt material från Socialstyrelsen om arbetet mot våld

Den första november presenterade Socialstyrelsen flera nya rapporter, verktyg, kunskaps- och bedömningsstöd samt utbildningar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Det handlar bland annat om särskilt anpassat utbildningsmaterial för personal, studiehandledningar och stöd för chefer inom socialtjänsten samt inom hälso- och sjukvården och tandvården. 

Nya stöd för arbetet mot våld och förtryck på Socialstyrelsens webbplats

Myndigheter kampanjar mot våld

Jämställdhetsmyndigheten har tillsammans med Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen lanserat den nationella kampanjen "Tillsammans mot våld". Det är andra året för kampanjen som syftar till att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. Den riktar sig till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare med information om var man kan vända sig för att få stöd. På Jämställdhetsmyndighetens webbplats finns kampanjmaterial att ladda hem. 

Jämställdhetsmyndighetens webbplats med kampanjmaterial

Senast uppdaterad: 2021-11-30