Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

"Sexuella trakasserier är ett folkhälsoproblem"

INTERVJU. Det finns stora skillnader i sexuell hälsa mellan kvinnor och män. Det visar Folkhälsomyndighetens nya rapport ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017”. Kvinnor är mer utsatta för sexuellt våld och trakasserier och utsatthet för sexuella trakasserier är nu så vanligt att det, enligt Charlotte Deogan, utredare på myndigheten, är ett folkhälsoproblem.
Läs hela forskarintervjun