Kollage av bilder från de olika ämnesguiderna.

Kunskapsbankens ämnesguider

Fakta och forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Söker du kunskap om mäns våld mot kvinnor?

I NCK:s kunskapsbank finns ett sjuttiotal ämnesguider uppdelade på olika ämnesområden. I guiderna hittar du fakta och forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vi tipsar också om publikationer och forskare inom ämnesområdena.

Senast uppdaterad: 2023-03-15