Kollage av bilder från de olika ämnesguiderna.

Kunskapsbankens ämnesguider

Ämnesguiderna i NCK:s kunskapsbank uppdateras regelbundet när ny forskning publiceras. 

Söker du kunskap om mäns våld mot kvinnor?

Här hittar du ämnesguider med fakta och forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kunskapsbanken innehåller ett 70-tal guider uppdelade på olika ämnesområden. Vi tipsar också om publikationer och forskare inom ämnesområdena.

Webbstöd för kommuner och för vården

Vill du veta mer om kommunernas och socialtjänsternas arbete mot våld i nära relationer? Gå till Webbstöd för kommuner, ett metod- och kompetensstöd som utvecklats av länsstyrelserna och NCK. Information om hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld hittar du istället på Webbstöd för vården. Det har utarbetats av NCK i samverkan med Socialstyrelsen.
Webbstöd för kommuner
Webbstöd för vården