Hedersrelaterat våld och förtryck

Framsidan på NCK:s tryckta publikation om hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

Läs om hedersrelaterat våld och förtryck

Könsstympning

Enligt uppskattningar från Unicef finns det i dag cirka 200 miljoner kvinnor och flickor i världen som utsatts för könsstympning. I takt med att människor från främst Afrika kommit till Sverige har frågan blivit aktuell även här. 
Läs om könsstympning

Tvångsäktenskap och barnäktenskap

I rapporten Gift mot sin vilja (2009) svarade cirka 70 000 personer i åldern 16–25 år i Sverige att de inte kan välja vem de vill gifta sig med. Det motsvarar 6,6 procent av de unga kvinnorna och 3,8 procent av de unga männen. Av dessa var det ungefär 8 500 som ofta oroade sig över att inte få välja partner.
Läs om tvångsäktenskap och barnäktenskap