Ämnesguider om hedersrelaterat våld och förtryck

Framsidan på NCK:s tryckta kunskapsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det ofta kan handla om flera förövare, att det grövsta våldet i regel är planerat, och att både kvinnor och män kan utsättas. 

Heder definieras av FN som en del av en traditionell familjeideologi som ställer upp villkor för kvinnors sexualitet och familjeroll. Identiteter och handlingar som bryter mot dessa normer, exempelvis otrohet, sex före äktenskapet, att umgås med ”fel” personer och i vissa fall även att ha utsatts för våldtäkt kan leda till bestraffningar och även dödligt våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.
Ämnesguide om hedersrelaterat våld och förtryck

Könsstympning

Enligt uppskattningar från Unicef finns det i dag cirka 200 miljoner kvinnor och flickor i världen som utsatts för könsstympning. I takt med att människor från främst Afrika kommit till Sverige har frågan blivit aktuell även här. 
Ämnesguide om könsstympning

Tvångsäktenskap och barnäktenskap

I rapporten Gift mot sin vilja (2009) beräknas att cirka 70 000 personer i åldern 16–25 år i Sverige inte helt fritt kan välja vem de vill gifta sig med. Det motsvarar 6,6 procent av unga kvinnor och 3,8 procent av unga män.
Ämnesguide om tvångsäktenskap och barnäktenskap

Senast uppdaterad: 2022-10-26