Ämnesguider om kommunernas kvinnofridsarbete

Enligt lagen ska våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp få det oavsett i vilken kommun de bor. Men utvärderingar och forskning visar att omfattningen av stödet varierar stort.

Våldsutsatta i vissa kommuner kan till exempel få samtalsstöd medan våldsutsatta i andra kommuner inte erbjuds behandling. Även möjligheterna att få hjälp med ett annat boende skiljer sig åt.

Sedan den 1 augusti 2021 säger socialtjänstlagen även att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Kommunerna har därmed också ett uttalat ansvar för förövare av våld i nära relationer. 

Kommunernas kvinnofridsarbete

Enligt lagen ska våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp få det oavsett i vilken kommun de bor. Men utvärderingar och forskning visar att omfattningen av stödet varierar stort.
Ämnesguide om kommunernas kvinnofridsarbete

Kvinnojourernas verksamhet

I Sverige finns i dagsläget cirka 200 tjej- och kvinnojourer som ger stöd åt och skyddar utsatta kvinnor och barn, och runt 280 skyddade boenden.  
Ämnesguide om kvinnojourernas verksamhet

Socialtjänstens insatser

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 
Ämnesguide om socialtjänstens insatser

Socialtjänstens lagstadgade ansvar

Socialtjänstens ansvar regleras i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Det är en ramlag som ger kommunerna relativt stor frihet att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna. 
Ämnesguide om socialtjänstens lagstadgade ansvar

Senast uppdaterad: 2024-05-06