Ämnesguider om våld mot hbtq-personer

Stillbild ur NCK:s utbildningsfilm "Blott du mig älskar".

Även hbtq-personer utsätts för våld i nära relationer. På grund av risken för diskriminering och stigmatisering kan en våldsutsatt hbtq-person befinna sig i en särskilt utsatt situation.

Våld i nära hbtq-relationer är ett problem som uppmärksammas allt mer inom forskning och praktisk verksamhet. Våldets mekanismer är ofta desamma som våld i nära relationer i stort och kan till exempel handla om att förövaren vill upprätthålla makt och kontroll över den utsatta, att den utsatta isoleras och hur våldet gradvis normaliseras inom relationen. 

våld i nära hbtq-relationer

Även hbtq-personer utsätts för våld i nära relationer. På grund av risken för diskriminering och stigmatisering kan en våldsutsatt hbtq-person befinna sig i en särskilt utsatt situation. Ämnesguide om våld i nära hbtq-relationer

HATBROTT MOT HBTq-PERSONER

Hatbrott är ett samlingsbegrepp för brott med rasistiska, främlingsfientliga och hbtq-fobiska motiv. Konstituerande för hatbrott är motivet att kränka en person på grund av personens grupptillhörighet. 
Ämnesguide om hatbrott mot hbtq-personer

Unga hbtq-personers utsatthet för våld

Unga hbtq-personer riskerar att utsättas för kränkningar, trakasserier, diskriminering och våld som en följd av hbtq-fientlighet och hetero-/cisnormer i samhället. Som en konsekvens av utsattheten har unga hbtq-personer en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen, visar flertalet studier. 
Ämnesguide om unga hbtq-personers utsatthet för våld

Senast uppdaterad: 2021-08-17