Fler röster om Kvinnofridskonferensen

Petra karlsson
Petra Karlsson
Foto: Mikael Wallerstedt

Petra Karlsson, Verksamhetschef Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

Vad tycker du om Kvinnofridskonferensen 2023? 

– Väldigt bra, jag har fått med mig mycket som presenterats utifrån kunskapsläget och forskning som är fantastisk. Förhoppningen är såklart att vi ska kunna ta det vidare och arbeta med det i praktiken. Jag tycker att det är viktigt att höra den senaste kunskapen och forskningen inom området. Jag vill lyssna på hur myndigheterna jobbar och förhoppningsvis hitta möjligheter för samverkan.

Vad tar du med dig från konferensen?

– Att det finns väldigt mycket kunskap och att vi är väldigt många människor som vill arbeta med detta viktiga ämne. Jag lyssnade på Jämställdhetsmyndigheten och center för våldsbejakande extremism och det som gladde mig från den föreläsningen var att de pratade om att vi behöver bygga ihop det våldsförebyggande arbetet med det brottsförebyggande arbetet, för att det hänger ihop. 

Elin Holmgren
Elin Holmgren
Foto: Mikael Wallerstedt

Elin Holmgren, Kvinnosatsningen, Sveriges kommuner och regioner

Vad tycker du om Kvinnofridskonferensen 2023?

– Konferensen har varit fantastisk, välordnad med ett fint program, också värdefullt att få träffa kollegor som jag mött genom åren. Seminarierna om våldsutsatthet bland lesbiska, bisexuella och queera kvinnor och om våldsbejakande extremism har var väldigt intressanta. Jag har arbetat med våld väldigt länge men tycker ändå att jag har fått till mig nya kunskaper under dagarna.

Vad tar du med dig från konferensen?

– Från dessa dagar tar jag med mig kraften och kunskaper från möten med så många kloka och erfarna människor som arbetar mot våld, det är annars lätt att känna sig ensam. Det är väldigt bra med en samlad bild och bredd och att visa på frågor om våld på olika sätt.

Snövit Janson
Snövit Janson
Foto: Mikael Wallerstedt

Snövit Janson, Verksamhetsansvarig på Kvinnojouren i Huddinge 

Vad tycker du om Kvinnofridskonferensen 2023?

– Jag har fått både forskning och rapporter presenterade, så jag har verkligen fått med mig kunskapen jag önskade. Jag har tagit del av senaste forskningen, spännande rapporter och förkovrat mig. Men även hunnit med att nätverka och skaffa fler kontakter.

Vad tar du med dig från konferensen?

– Att det var väldigt bra att det pratades om eftervåld. Vi inom kvinnojourer känner väl till eftervåld i och med våra kontakter med utsatta kvinnor, men här belystes även att även samhället i sig upprätthåller eftervåld. Det var ny information för mig.

– Jag tycker även att vi bör fokusera på hur vi får ut all denna kunskap till de verksamma. Kanske behöver vi ha riktade presentationer till olika yrkesgrupper, för att nå de som verkligen behöver få ta del av den.

Senast uppdaterad: 2023-09-04