Siv-Britt Björktomta

Siv-Britt Björktomta, Siv-Britt Björktomta

Titel: Fil.dr, universitetslektor

Lärosäte: Uppsala universitet

E-post: siv-britt.bjorktomta@soc.uu.se

Webbsida: CESAR – Centrum för socialt arbete

Presentation

Siv-Britt Björktomta forskar om normer och värderingar kring kön och sexualitet i förhållande till makt, dominans och olika former av våld inom främst en familjekontext. Hon intresserar sig för hur våra tankefigurer kring kön, sexualitet och familj är konstruerade och hur dessa påverkar och styr våra handlingsutrymmen. En central dimension är emotioner. En viktig aspekt av forskningen handlar om hur makt, dominans och olika former av våld kan förstås utifrån kön, generation, etnicitet, kultur/religion och traditioner.

Hennes intresseområden kan sammanfattas i följande nyckelord: barn/ungdom, kön, generation/familj, makt och etnicitet. Kärnan i forskningsområdet är familjerelationer med kön och generation som maktdimensioner. Forskningen har huvudsakligen rört sig inom två spänningsfält där det första handlar om generation och rör förhållandet mellan föräldraauktoritet och barns behov och utsatthet. Det andra spänningsfältet handlar om kön och avser konflikter mellan mäns överordning och kvinnors underordning.

Siv-Britt Björktomtas avhandling "Om patriarkat, motstånd och uppbrott – tjejers rörelser i sociala rum" (2012, utgiven på Égalité i Malmö) handlar om hur tjejer, med utländsk bakgrund, ofta kategoriserade som ”utsatta flickor i patriarkala familjer” själva beskriver och hanterar sin livssituation. Fokus för undersökningen är tjejernas strategier för att hantera motsättningar mellan normer i familjerna och i det omgivande majoritetssamhället. Avhandlingen är en av de första som beskriver ”hedersproblematiken” i en svensk kontext utifrån tjejernas/döttrarnas perspektiv.

Publikationer i urval

Björktomta, Siv-Britt (2019). Honor-based Violence in Sweden – Norms on Honor and Chastity. Journal of Family Violence. Feb 21. 

Björktomta, Siv-Britt (2012). Om patriarkat, motstånd och uppbrott – tjejers rörelser i sociala rum. Avhandling. Göteborgs universitet. 

Björktomta, Siv-Britt (2008). Saraprojektet 2004–2007. Ett processinriktat arbete för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld. Rapport 2008:24. Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholm.

Björktomta, Siv-Britt (2006). Personalens möten med utsatta flickor – arbete mot hedersrelaterat våld. Rapport 25. Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholm. 

Björktomta, Siv-Britt (2005). Unga kvinnor, frihet och heder – om socialt arbete och hedersrelaterat våld. Sköndals arbetsrapportserie nr 37. Stockholm: Ersta Sköndal högskola. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22