Sibel Korkmaz

Titel: Doktor i socialt arbete, universitetslektor

Lärosäte: Stockholms universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

E-post: sibel.korkmaz@socarb.su.se

Webbsida: Sibel Korkmaz forskarpresentation vid Stockholms universitet

Presentation

Sibel Korkmaz forskar om våld i ungas nära relationer. 

Läs en intervju med Sibel Korkmaz i kunskapsbankens intervjuarkiv

Forskningsprojekt

Titel: Seksuell vold i unges nære relasjoner – utsatte, utøver og institusjonelle rammer

Projektet "Seksuell vold i unges nære relasjoner – utsatte, utøver og institusjonelle rammer" fokuserar specifikt på våld av sexuell karaktär som utövas i ungas egna nära relationer. Projektet leds av professor Carolina Överlien vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo, Norge. 

Tidsperiod: 2020–2023

Finansiär: Justis- og beredskapsdepartementet, Norge

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Carolina Øverlien, Stockholms universitet & Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, projektledare
Hannah Helseth, Anja Kruse, Lisbeth Fullu Skyberg, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Publikationer i urval

Korkmaz, S., & Överlien, C. (2023). Våld i ungas nära relationer och det ideella stödet : Möjligheter och begränsningar. Arbetsrapport: Institutionen för socialt arbete 2023:1. Stockholms universitet. 

Korkmaz, S. (2022) Genväg till forskning. Våld i ungas nära relationer. Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Göteborg: Västra Götalandsregionen. 

Korkmaz, S. (2021) Youth Intimate Partner Violence in Sweden – Prevalence and Young People’s Experiences of Violence and Abuse in Romantic Relationships (dissertation). Stockholm: US-AB. 

Korkmaz, S. (2021) Youth Intimate Partner Violence: Barriers and Bridges during the Ending ProcessJournal of Gender-based Violence 5 (2) pp. 183-197(15). 

Korkmaz, S., Överlien, C., & Lagerlöf, H. (2020). Youth intimate partner violence: prevalence, characteristics, associated factors and arenas of violence. Nordic Social Work Research, 1-16.

Överlien, C., Hellevik, P. M., & Korkmaz, S. (2020). Young Women’s Experiences of Intimate Partner Violence–Narratives of Control, Terror, and Resistance. Journal of Family Violence, 35(8), 803-814.

Korkmaz, S. and Överlien, C. (2020) Responses to youth intimate partner violence: the meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience. Journal of Youth Studies 23(3), 371-387.

Senast uppdaterad: 2023-06-22