Niklas Långström

Niklas Långström, Niklas Långström

Titel: Docent och medicinskt sakkunnig

Institution: Karolinska Institutet

E-post: niklas.langstrom@ki.se

Presentation

Niklas Långströms forskning fokuserar bland annat på förbättrad bedömning av personer i riskzon för att begå sex- och våldsbrott, samt effektiva förebyggande insatser mot sådan brottslighet.

Långström har som läkare och forskare inom barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och ungdomsvård (SiS) mångårig vana av arbete med våldsutövande personer. Dessa erfarenheter behövs när han undersöker förklaringsvärdet hos individuella och samhällsrelaterade risk- och skyddsfaktorer för sex- och våldskriminalitet hos ungdomar och vuxna. I forskningen används bland annat stora befolkningsbaserade urval av tvillingar och så kallade syskonkontroller för att hantera störfaktorer (så kallade confounders). Dessa störfaktorer gör annars att man riskerar feltolka samband mellan möjliga riskfaktorer och våldsutövande som orsaksfaktorer.

Från 2007 till 2016 var Niklas Långström forskargruppchef och nationell vetenskaplig rådgivare i Kriminalvården. Han var 2010–2016 professor i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet (KI) och till och med juni 2018 professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Uppsala universitet.

Niklas Långström är numera medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen. Han är fortsatt anknuten till KI och försöker tillsammans med medarbetare vid KI och Oxford University förbättra kunskaperna om fungerande förebyggande insatser mot sexualbrott och våldsbrott.

Publikationer i urval

Beaudry G., Yu R., Långström N., & Fazel S. (2020). Mental Disorders Among Adolescents in Juvenile Detention and Correctional Facilities: An Updated Systematic Review and Metaregression Analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry [epub ahead of print] Publikationen i fulltext

Wetterborg D., Dehlbom P., Långström N., Andersson G., Fruzzetti A., & Enebrink P. (2020). Dialectical behavior therapy for men with borderline personality disorder and antisocial behavior: A pragmatic clinical trial. Journal of Personality Disorder, 2020 Feb;34(1):22-39. Publikationen i fulltext

Babchishin K. M., Seto M. C., Fazel S., & Långström N. (2019). Are there early risk factors for pedophilia? A nationwide case-control study of child sexual exploitation material offenders. Journal of Sex Research, 2019, 56, 203-212. Publikationen i fulltext

Larden M., Norden E., Forsman M., & Långström N. (2018). Effectiveness of Aggression Replacement Training in reducing criminal recidivism among convicted adult offenders.
Criminal Behaviour & Mental Health, 2018, 28, 476-491. Publikationen i fulltext

Ohlsson Gotby V., Lichtenstein P., Langstrom N., & Pettersson E. (2018). Childhood neurodevelopmental disorders and risk of coercive sexual victimization in childhood and adolescence – a population-based prospective twin study. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 2018, 59, 957-965. Publikationen i fulltext

Babchishin K. M., Seto M. C., Sariaslan A., Lichtenstein P., Fazel S., & Långström N. (2017). Parental and perinatal risk factors for sexual offending in men: A nationwide case-control study. Psychological Medicine, 2017, 47, 305-315. Publikationen i fulltext

Chang Z., Lichtenstein P., Långström N., Larsson H. & Fazel S. (2016). Association between prescription of major psychotropic medications and violent reoffending after prison release. JAMA – Journal of the American Medical Association, 2016, 316, 1798-1807. Publikationen i fulltext

Fazel S., Chang Z., Fanshawe T., Långström N., Lichtenstein P., Larsson H., & Mallett S. (2016). Prediction of violent reoffending on release from prison: derivation and external validation of a scalable tool. Lancet Psychiatry, 2016, 3, 535–543. Publikationen i fulltext

Baur E., Forsman M., Santtila P., Johansson A., Sandnabba K., & Långström N. (2016). Paraphilic sexual interests and sexually coercive behavior: A population-based twin study. Archives of Sexual Behavior, 2016, 45, 1163-1172. Publikationen i fulltext

Lysell H., Dahlin M., Långström N., Lichtenstein P., & Runeson B. (2016). Killing the mother of one’s children: Psychiatric risk factors among male perpetrators and offspring health consequences. Journal of Clinical Psychiatry, 2016, 77, 342-347. Publikationen i fulltext

Haggård U., Freij I., Danielsson M., Wenander D., & Långström N. (2015). Effectiveness of the IDAP treatment program for male perpetrators of intimate partner violence: A controlled study of criminal recidivism. Journal of Interpersonal Violence, 2015, May 22. Mer information om publikationen

Törn P., Pettersson E., Lichtenstein P., Anckarsäter H., Lundström S., Gumpert C.H., Larsson H., Kollberg L., Långström N., & Halldner L. (2015). Childhood neurodevelopmental problems and adolescent bully victimization: Population-based, prospective twin study in Sweden. European Child & Adolescent Psychiatry, 2015, 24, 1049-1059. Mer information om publikationen

Långström N., Babchishin K., Fazel S., Lichtenstein P., & Frisell T. (2015). Sexual offending runs in families: A 37-year nationwide study. International Journal of Epidemiology, 2015, 44, 713-720. Publikationen i fulltext

Forsman M., Johansson A., Santtila P., Sandnabba K., & Långström N. (2015). Sexually coercive behavior following childhood maltreatment. Archives of Sexual Behavior, 2015, 44, 149-156. Mer information om publikationen

Seto M. C., Hermann C. A., Kjellgren C., Priebe G., Svedin C. G., & Långström N. (2015). Viewing child pornography: Prevalence and correlates in a representative community sample of young men. Archives of Sexual Behavior, 2015, 44, 67-79. Mer information om publikationen

Sariaslan A., Larsson H., D’Onofrio B., Långström N., & Lichtenstein P. (2014). Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse: A quasi-experimental total population study. British Journal of Psychiatry, 2014, 205, 286-90. Mer information om publikationen

Fazel S., Zetterqvist J., Larsson H., Långström N., Lichtenstein P. (2014). Antipsychotics, mood stabilisers, and risk of violent crime. Lancet, 2014, 384, 1206-1214. Mer information om publikationen

Lundholm L., Frisell T., Lichtenstein P., Långström N. (2014). Anabolic androgenic steroids and violent offending: Confounding by polysubstance abuse among 10,365 general population men. Addiction, 2015, 110, 100-8. Mer information om publikationen

Sariaslan A., Långström N., D’Onofrio B., Hallqvist J., Franck J., & Lichtenstein P. (2013). The impact of neighborhood deprivation on adolescent violent criminality and substance misuse: A longitudinal, quasi-experimental study of the total Swedish population. International Journal of Epidemiology, 2013, 42, 1057-66. Mer information om publikationen

Långström N., Enebrink, P., Laurén E.-M., Lindblom J., Werkö S., & Hanson R.K. (2013). Preventing sexual abusers of children from reoffending: Systematic review of medical and psychological interventions. BMJ, 2013, 347, f4630. Publikationen i fulltext

Lysell H., Runeson B., Lichtenstein P., & Långström N. (2014). Risk factors for filicide and homicide: 36-year matched cohort study. Journal of Clinical Psychiatry, 2014, 75, 127-132. Mer information om publikationen

Lundström S., Forsman M., Serlachius E., Larsson H., Kerekes N., Anckarsäter H., Långström N., & Lichtenstein P. (2014). Childhood neurodevelopmental disorders and adult violent criminality – Prospective sibling control study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2014, 44, 2707:2716. Mer information om publikationen

Forsman M., & Långström N. (2012). Child maltreatment and adult violent offending: population-based twin study addressing the 'cycle of violence' hypothesis. Psychological Medicine, 2012, 42, 1977-83. Mer information om publikationen

Lichtenstein P., Halldner L., Zetterqvist J., Sjölander A., Serlachius E., Fazel S., Långström N. & Larsson H. (2012). Medication for Attention Deficit–Hyperactivity Disorder and criminality. New England Journal of Medicine (NEJM), 2012, 367, 2006-14. Mer information om publikationen

Långström N., Enebrink P., Laurén E.-M., Lindblom J., Rahmqvist M., Werkö S., & Hanson R. K. (2011). Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Publikationen i fulltext

Frisell T., Lichtenstein P., & Långström N. (2011). Violent crime runs in families: Total population study of 12.5 million individuals in Sweden. Psychological Medicine, 2011, 41, 97-105. Mer information om publikationen

Kjellgren C., Priebe G., Svedin C. G. & Långström N. (2010). Sexually coercive behavior in young men: Population survey of general and specific risk factors. Archives of Sexual Behavior, 2010, 39, 1161-1169. Mer information om publikationen

Långström N. (2010). Sexualbrottsförövare: Psykiatriska aspekter och återfallsrisk. Lundberg, P. O. & Löfgren Mårtensson, L. (red.) Sexologi. Stockholm: Liber. 

Bäsén A., & Långström N. (2006). Pervers? Om sex utöver det vanliga. Stockholm: Dejavu. Mer information om publikationen