Ninni Carlsson

Ninni Carlsson, Ninni Carlsson

Titel: Fil. dr, universitetslektor

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

E-post: Ninni.Carlsson@socwork.gu.se

Presentation

Ninni Carlsson är socialpedagog och verksam som forskare och lärare. Hennes forskningsområde omfattar könsrelaterat våld, främst sexuella övergrepp. Hon ingår i en forskargrupp som undersöker olika aspekter av makt, kön och våld. Tillsammans med Viveka Enander ansvarar hon för masterkursen i Socialt arbete, Mäns våld mot kvinnor (SW2220), 15hp.

I Ninni Carlssons doktorsavhandling, "Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp" (2009), berättar kvinnor som var utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten om sina liv. Boken beskriver vad som blev möjligt genom kvinnorörelsens arbete på 1970-talet och speglar vad som sker nu, i och genom #metoo. Avhandlingen utgör den första svenska studien av fenomenet bearbetning av sexuella övergrepp, och är den första i socialt arbete om de brottsutsatta. Syftet var att undersöka bearbetningen och dess personliga, sociala, strukturella och historiska villkor. I ett internationellt perspektiv hade dessa inte heller tidigare undersökts.

Ninni Carlsson står att finna på Göteborgs universitets expertlista för #metoo.

Hennes doktorsavhandling finansierades av Brottsofferfonden och hon är knuten till Brottsoffermyndighetens forskarnätverk. Hon finns även representerad i forskningsdatabaserna Gena och Greda.

Ninni Carlssons kompetensområde rör könsrelaterat våld, sexuella övergrepp, makt och kön, bearbetning, motstånd, brottsutsatthet, socialt stöd, social omsorg, sociala konstruktioner, narrativitet, socialpedagogik och högskolepedagogik. Hennes tidigare yrkeserfarenhet har inneburit olika stödformer för kvinnor och barn i socialt arbete, skola och kvinnojour. Hon har bland annat som projektledare utvecklat och drivit förebyggande projekt i skolan mot sexuella övergrepp på barn. 

Nuvarande forskningsprojekt

Ninni Carlsson arbetar med forskningsfrågor som rör relationen mellan sociala sammanhang, medvetandegörande, kritisk handling och sociala konstruktioner av sexuellt våld.

I två andra pågående forskningsprojekt undersöker Ninni Carlsson universitetslärares meningsskapande kring föreläsningar, och olika innebörder av områdesspecifik pedagogik.

Publikationer i urval

För fler publikationer se Ninni Carlssons publikationslista på Göteborgs universitets webbplats. 

Carlsson, Ninni, Brännvall, Mari, Berg, Karin m.fl. (2017). Forskare i könsrelaterat våld svarar David Eberhard. Göteborgs-Posten, Ledarbloggen, 2017-11-20. 

Carlsson, Ninni & Wennerström, Ulla-Britt, m.fl. (2010) Utvärdering av stödet till brottsutsatta i Göteborg: slutrapport. Göteborg: Göteborgs stad. Publikationen i fulltext

Carlsson, Ninni (2010) "Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp" i Könsforskning pågår! (I) Rapport från heldagskonferens i mars 2010, arrangerad av nätverket Gender and Sexuality in Social Work (GESS). VKV Rapport 2010:3. s. 23-28. Publikationen i fulltext

Carlsson, Ninni (2009) Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp. Avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet. Publikationen i fulltext

Carlsson, Ninni (2008)  "En 'dålig' flicka: könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp" i Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 3/4(15), 2008, s. 257-275. Publikationen i fulltext

Carlsson, Ninni (2004) "Den talande kroppen: om samhällets beredskap att hantera sexuella övergrepp på barn" i Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. 3(25), 2004, s. 57-73. Publikationen i fulltext

Carlsson, Ninni & Nyman, Maria (2002) Bryt Tystnaden! Projektrapport 2. Förebyggande arbete mot sexuella övergrepp på barn. Göteborg: Stödcentrum BEDA.