Maria Sjöholm

Maria Sjöholm, Maria Sjöholm

Titel: Docent, lektor i folkrätt

Lärosäte: Örebro universitet

E-post: maria.sjoholm@oru.se

Webbsida: Maria Sjöholms forskarpresentation vid Örebro universitet

Presentation

Maria Sjöholm (f.d. Eriksson) är universitetslektor och docent i folkrätt vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Hennes forskning rör i huvudsak frågor inom genus och folkrätt, med fokus på internationella mänskliga rättigheter och internationell straffrätt.

Tidigare forskning rör definitionen av våldtäkt inom folkrätt, trafficking av kvinnor samt tolkning av mänskliga rättigheter med särskild relevans för kvinnor som grupp.

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Under perioden 2016–2018 pågick ett projekt med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse. Projektet syftade till en inventering av utvalda juridiska aspekter av kränkningar av kvinnors rättigheter på internet, inkluderande sexuella trakasserier, olovlig distribuering av intima bilder och virtuella sexuella övergrepp. Även frågan om ”sexist hate speech” skall innefattas inom förbudet mot könsdiskriminering diskuterades.

Publikationer i urval

Sjöholm, M. (2020). Sexual Violence and Gender-Based International Crimes in Swedish Case Law. Scandinavian Studies in Law, 66, 281-306.

Sjöholm, Maria (2017) Gender-Sensitive Norm Interpretation by Regional Human Rights Law Systems. Boston: Brill Nijhoff. 

Sjöholm, Maria och K. Eriksson, Maja (2016) Skydd av mänskliga fri- och rättigheter inom OAS. Iustus Förlag.

Eriksson, Maria (2013) The Prevention of Human Trafficking – Regulating Domestic Criminal Legislation through the European Convention on Human Rights. Nordic Journal of International Law, vol. 82(3), 2013, s. 339-368. 

Eriksson, Maria (2010) Defining Rape: Emerging Obligations for States under International Law? Avhandling. Örebro: Örebro universitet, akademin för juridik, psykologi och socialt arbete. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22