Paulina de los Reyes

Titel: Professor i ekonomisk historia

Lärosäte: Stockholms universitet

Institution: Ekonomisk-historiska institutionen

E-post: paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se

Presentation

Paulina de los Reyes forskar om makt, intersektionalitet och diskriminering ur ett historiskt perspektiv. Hon arbetar också med feministisk teori och postkolonial feminism.

Publikationer i urval

de los Reyes, Paulina (red.) (2006) Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2006:37. Stockholm: Fritzes. Publikationen i fulltext

de los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.) (2006) Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke. Stockholm: Atlas. 

de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005) Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber. Mer information om publikationen

de los Reyes, Paulina (2004) ”Kulturella stereotypier och våldsoffrens utsatthet” i Lindgren, Magnus, Pettersson, Karl Åke & Hägglund, Bo (red.) Utsatta och sårbara brottsoffer. Stockholm: Jure. Mer information om publikationen

de los Reyes, Paulina (2003) Patriarkala enklaver eller ingenmansland? Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige. Norrköping: Integrationsverket. Publikationen i fulltext