Britt-Inger Saveman

Britt-Inger Saveman, Britt-Inger Saveman

Titel: Senior professor i omvårdnad

Lärosäte: Umeå universitet

E-post: britt-inger.saveman@umu.se

Webbsida: Britt-Inger Savemans forskarpresentation vid Umeå universitet

Presentation

Britt-Inger Saveman har mångårig erfarenhet av nationell och internationell forskning kring våld och äldre. Hon har inga pågående projekt för närvarande men hennes tidigare studier är fortfarande aktuella på grund av att mycket begränsad forskning genomförts såväl nationellt som internationellt på området.

Publikationer i urval

Malmedal W, Hammervold R & Saveman B-I. (2014). The dark side of Norwegian nursing homes: Factors influencing inadequate careThe Journal of Adult Protection, 16, 3, 133-151. 

Erlingsson C, Sasaki A, Uno M, Saveman B-I. (2012). An international collaborative study comparing Swedish and Japanese nurses´ reactions to elder abuse. Journal of Advanced Nursing 68(1), 56-68. 

Saveman Britt-Inger (2011) "Våld mot äldre personer med demenssjukdom" i Edberg, Anna-Karin (Red) Att möta personer med demens. Lund: Studentlitteratur.

Saveman Britt-Inger (2010) "Våld i nära relationer bland äldre" i Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. Rapport 2010:4. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, s. 139-145.

Saveman Britt-Inger (2010) "Våldet upphör inte vid 65". Tidningen Äldreomsorg, vol. 27(4), s. 6-8.

Sandvide Åsa, Åström Sture & Saveman Britt-Inger (2010) How care providers construct and frame problems related to violence in institutional care for older peopleCommunication & Medicine, vol. 7(2), s. 155-164.

Malmedal W, Svarva K, Hammervold R & Saveman B-I. (2009). To report or not report? Attitudes held by Norwegian nursing home staff on reporting inadequate care carried out by colleagues. Scandinavian Journal of Public Health, 37, 744-750.

Erlingsson C, Carlson S, Åström S, Saveman B-I. (2009) Dilemmas in Witnessing Elder Abuse in Caregiving Situations: A Family Member Perspective. Southern Online Journal of Nursing Research, 9(1). 

Bengtsson-Tops Anita, Saveman Britt-Inger & Tops Dolf (2009) Staff experience and understanding of working with abused women suffering from mental illness. Journal of Health & Social Care in the Community, vol. 17(5), s. 459-465.

Malmedal Wenche, Ingebrigtsen Oddbjorn & Saveman Britt-Inger (2009) Inadequate care in Norwegian nursing homes - as reported by nursing staff. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 23(2), s. 231-242.

Sandvide Å, Fahlgren S, Norberg A & Saveman B-I. (2006). From perpetrator to victim in a violent situation in institutional care for elderly people – exploring a narrative from one involved care provider. Nursing Inquiry, 13(3), 192-202. 

Erlingsson, Christen, Carlson, Sharon L. & Saveman, Britt-Inger (2006) Perceptions of elder abuse: Voices of professionals and volunteers in Sweden – An exploratory studyScandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 20(2), s. 151-159. 

Sandvide, Åsa, Åström, Sture, Norberg, Astrid & Saveman, Britt-Inger (2004) Violence in institutional care for elderly people from the perspective of involved care providersScandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 18(4), s. 351-357. 

Saveman, Britt-Inger (1994) Formal carers in health care and the social services witnessing abuse of the elderly in their homes. Avhandling. Umeå: Umeå universitet. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22