Goldina Smirthwaite

Goldina Smirthwaite, Goldina Smirthwaite

Titel: Kulturvetarexamen, fil. mag. med inriktning vetenskapsteori

Lärosäte: Linnéuniversitetet

Institution: Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

E-post: goldina.smirthwaite@lnu.se

Presentation

Goldina Smirthwaite forskar om vårdtillgång och vårdkvalitet ur ett genusperspektiv.

Publikationer i urval

Smirthwaite, Goldina & Holmberg, Carin (2014). "Uppbrottstrappan – En modell för intersektionellt socialt arbete" i Tidskrift för Genusvetenskap 35(2-3) s 105-128. Publikationen i fulltext

Smirthwaite Goldina, Tengelin Ellinor och Borrman Therese (2014). (O)jämställdhet i hälsa och vård. Reviderad upplaga. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Publikationen i fulltext

Smirthwaite, Goldina (2010): ”42 genusmedicinska begrepp” i red: Wijma, Smirthwaite, Swahnberg: Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar. Lund: Studentlitteratur 2010, s 33-51. Mer information om publikationen

Smirthwaite, Goldina (2010): ”Mellan biologism och diskursfundamentalism” i red: Wijma, Smirthwaite, Swahnberg: Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar, Lund: Studentlitteratur 2010, s 71-86. Mer information om publikationen

Smirthwaite, Goldina (2007) (O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Holmberg, Carin, Smirthwaite, Goldina & Nilsson, Agneta (2005) Mäns våld mot missbrukande kvinnor  ett kvinnofridsbrott bland andra. Rapport nr 8. Stockholm: Mobilisering mot narkotika. Publikationen i fulltext

Forsberg, Gunnel, Jakobsen, Liselotte & Smirthwaite, Goldina (2003) Homosexuellas villkor i arbetslivet. Karlstad: Jämställdhetscentrum, Karlstads universitet. Mer information om publikationen