Gunnel Svedberg

Titel: Sjuksköterska, psykoterapeut och med. dr i vårdvetenskap

E-post: gunnel.svedberg@gmail.com

Presentation

Gunnel Svedberg forskar om den psykiatriska vårdens historia.

Publikationer i urval

Svedberg, Gunnel (2010) "Våld mot personal inom svensk psykiatrisk vård. Berättelser från en genusimpregnerad kultur" i Strömberg, Helén & Eriksson, Henrik (red.) Genusperspektiv på vård och omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. Mer information om publikationen