Maria Scheffer Lindgren

Titel: Fil. dr i folkhälsovetenskap, lektor i socialt arbete

Lärosäte: Karlstad universitet

Institution: Institutionen för sociala och psykologiska studier

E-post: maria.scheffer-lindgren@kau.se

Presentation

Maria Scheffer Lindgren forskar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer ur perspektiven folkhälsa, genus och rätt.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel på projekt
"Mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer – rättsliga problematiseringar av utsatthet och ansvarstagande".

Tidsperiod
2015–2018

Finansiär
Brottsoffermyndighetens brottsofferfond

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Monica Burman, docent i straffrätt, juridiskt forum vid Umeå universitet.

Publikationer i urval

Scheffer Lindgren, Maria (2009) ”Från himlen rakt ner i helvetet” – Från uppbrott till rättsprocess vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. AvhandlingKarlstads universitet: Institutionen för folkhälsovetenskap. Karlstads universitet. Publikationen i fulltext

Scheffer Lindgren, Maria (2005) Mäns våld mot kvinnor i nära relationer ur perspektiven genus, rätt och folkhälsa: en kunskapsöversikt. Karlstads universitet: Institutionen för folkhälsovetenskap. Mer information om publikationen