Denise Malmberg

Titel: Docent i etnologi

Publikationer i urval

”Jag gör henne bara en tjänst.”: Betydelsen av kroppsnormativitet i förståelsen av kön, kroppslighet och sexualitet vid våld mot kvinnor med funktionshinder. Tidskrift för genusvetenskap 35:4, 2014. Publikationen i fulltext

”Kvinnor med intellektuellt funktionshinder” i Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, Uppsala, 2013. Publikationen i fulltext

Malmberg, Denise & Ferm, Kerstin (2008) Dolda brottsoffer. Polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder. Uppsala universitet: Skrifter från Centrum för genusvetenskap, Crossroads to Knowledge 8. Publikationen i fulltext