Barbro Lewin

Barbro Lewin, Barbro Lewin

Titel: Med. dr, socialmedicin och statskunskap, funktionshinderforskare

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Statsvetenskapliga institutionen

E-post: Barbro.Lewin@statsvet.uu.se

Presentation

Barbro Lewin forskar om LSS-reformen (Stöd och service till vissa funktionshindrade), kvalitetsindikatorer för uppföljning och utvärdering av reformen. Tidigare var Barbro Lewin föreståndare för Centrum för forskning om funktionshinder (Före detta Centrum för handikappforskning). Hon har också varit anställd vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Senast anställd på statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Nu forskande pensionär anknuten till samma institution.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Övergrepp mellan utvecklingsstörda omsorgstagare. Delstudie i projekt med samma namn, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Publikationer i urval

Lewin, Barbro (2011) För din skull, för min skull eller för skams skull? Om LSS och bemötande. Studentlitteratur 2011. 

Lewin, Barbro (2002) Vem bryr sig? Om osynlighet och rättssäkerhet för brottsoffer med funktionshinder. Umeå: Brottsoffermyndigheten. Publikationen i fulltext

Lewin, Barbro (2004) ”Brottsoffer med funktionshinder” i Lindgren, Magnus, Pettersson, Karl-Åke & Hägglund, Bo (red.) Utsatta och sårbara brottsoffer. Stockholm: Jure.