Hans Ekbrand

Titel: Universitetslektor

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

E-post: Hans.Ekbrand@socav.gu.se

Webbsida: Hans Ekbrands forskarpresentation vid Göteborgs universitet

Presentation

Hans Ekbrand har tidigare forskat om mäns våld mot kvinnor, särskilt i samband med skilsmässor/separationer och förhandlingar om vårdnad/umgänge samt upprepad utsatthet för brott. 

Publikationer i urval

Ekbrand, Hans (2006) Separationer och mäns våld mot kvinnor. Avhandling. Göteborgs universitet: Sociologiska institutionen. 

Ekbrand, Hans (2005) Inte en gång till: Utvärdering av brottsförebyggande arbete med inriktning mot upprepad utsatthet. Göteborgs universitet: Sociologiska institutionen.

Ekbrand, Hans (2005) "Subjektivitet och mäns våld mot kvinnor: en läsning av Eva Lundgren och Henrietta Moore" i Nätverket: kulturforskning i Uppsala, nr. 14, 2005, s. 54-64. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22