Mariella Öberg

Mariella Öberg, Mariella Öberg

Titel: Doktorand

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post: mariella.oberg@nck.uu.se

Presentation

Mariella Öberg forskar om kvinnors erfarenheter av misshandel och sexuella övergrepp.

Den första delen av avhandlingsarbetet undersöker erfarenheter av relationsvåld och sexuella övergrepp hos de kvinnor som söker familjeplaneringsmottagningen. Resultaten för kvinnor som söker för att göra abort jämförs med resultaten för kvinnor som söker för preventivmedelsrådgivning.

Den andra delen undersöker vilka uppfattningar kvinnor som utsatts för våldtäkt har om hälso- och sjukvårdens omhändertagande i det akuta skedet. I denna del studeras även gynekologers uppfattningar om den akuta undersökningen av kvinnor som har utsatts för våldtäkt.

Nuvarande forskningsprojekt

Erfarenheter av våld hos abortsökande kvinnor

Publikationer i urval

Öberg, Mariella, Stenson, Kristina, Skalkidou, Alkistis, & Heimer, Gun (2014) Prevalence of intimate partner violence among women seeking termination of pregnancy compared to women seeking contraceptive counseling. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia, vol. 93(1), 2014. Publikationen i fulltext

Heimer, Gun, Lucas, Steven & Öberg, Mariella (2010) "Brottet som urholkar hälsan. Sexuella övergrepp som orsak till fysiskt och psykiskt lidande" i Antologi: sju perspektiv på våldtäkt. NCK-rapport 2010:2. Uppsala universitet: Nationellt centrum för kvinnofrid. Publikationen i fulltext

Nationellt centrum för kvinnofrid (2008) Handbok: nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Uppsala universitet: Nationellt centrum för kvinnofrid. Publikationen i fulltext

Öberg, Mariella (2004) Den våldsutsatta kvinnan. En retrospektiv arkivundersökning av de kvinnor som behandlats på Rikskvinnocentrum januari 1995 till juli 2002, 2004:4. Publikationen i fulltext