Mona-Iren Hauge

Presentation

Kulturpsykologisk utviklingspsykologi, barn og unge med fokus på kjønn, etnisitet, seksualitet og sosial klasse.