Monika Edgren

Monika Edgren,

Titel: FD, docent historia, professor genusvetenskap

Lärosäte: Malmö högskola

Institution: Genusvetenskap

E-post: monika.edgren@mah.se

Presentation

Monika Edgren har forskat om våldtäkt och rättsskyddsubjektets dilemma i ett historiskt perspektiv. Hon har även forskat om familjehistoria i Sverige under 1800-talet, om konstruktioner av plats/rum och om strukturell diskriminering.  

Nuvarande forskningsprojekt

Monika Edgren arbetar för närvarande med ett projekt under titeln "Berättelser om sexuellt våld i globalt perspektiv", perioden 1950-2000. 

Publikationer i urval

Edgren, Monika (2012) "Sexuellt våld i berättelser om massakern på armenier 1915-16" i Scandia 2012/2. 

Edgren, Monika (2011) "Berättelser om sexuellt våld i feministisk forskning" i Tidskrift för genusvetenskap 2011/4. Publikationen i fulltext

Edgren, Monika (2004) "Att återupprätta äran. Språk, subjekt och sexuellt våld i äldre tid" i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2004:3, s. 74-90. Mer information om publikationen

Edgren, Monika (1996) "Nationalismer och genus. Kunskapssyn och politik" i Historisk tidskrift 1996/2, s. 233-254. Mer information om publikationen

Edgren, Monika (1992) "Makt, sexualitet och våld. Lagen, rätten och det sociala livet genom ett våldtäktsmål i Helsingborgs kämnärsrätt" i Scandia 1997/2, s. 227-257. Publikationen i fulltext