Elisabeth Kwarnmark

Elisabeth Kwarnmark, Lisa Kwarnmark

Titel: leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Lärosäte: Göteborgs universitet

Annan hemvist: Kriminalvården region Väst

E-post: lisa.kw@telia.com

Presentation

Elisabeth Kwarnmark har arbetat inom rättspsykiatrin och sedan 1977 i Kriminalvården, främst vid Skogomeanstalten i Göteborg. I slutet av 1970-talet började hon utveckla psykoterapeutisk behandling för sexual- och våldsbrottslingar. Elisabeth Kwarnmark har även varit med och tagit fram den svenska versionen av ROS (Relations- och samlevnadsprogrammet), som är ett behandlingsprogram för dömda sexualbrottsförövare. 

Elisabeth Kwarnmark har nyligen pensionerats från kriminalvården och är kvar på timmar som expert och handledare. Hon är fortfarande medlem i IATSO, International Association för Treatment of Sex Offenders.

Publikationer i urval

Kwarnmark, Elisabeth & Hasselrot, Bengt (2010) "Psykoterapi i kriminalvården" i Berman, Anne H. & Fabring, Carl Åke (red.) Kriminalvård i praktiken: strategier för att minska återfall i brott och missbruk. Lund: Studentlitteratur. 

Kwarnmark, Elisabeth (1994/2002) "Våldtäkt och sexuellt våld" i Lundquist, P-O (red.) Sexologi. Första och andra upplagan. Stockholm: Liber utbildning/Almqvist & Wiksell medicin.

Kwarnmark, Elisabeth & Tidefors Andersson, Inga (1999) Förövarpsykologi: om våldtäkt, incest och pedofili. Stockholm: Natur och kultur.

Kwarnmark, Elisabeth, Andersson Järvholm, Inga & Göransson, Birgitta (1988) Männen bakom kvinnovåldet: behandling inom kriminalvården. Stockholm: Prisma.

Kwarnmark, Elisabeth (1988) "Sexuella övergrepp på barn och förövarens dynamik" i Ekselius, Eva (red.) Ett barn far illa: sexuella övergrepp inom familjen - psykologiska synpunkter på bakgrund, utredning och behandling. Stockholm: Psykologiförlaget.