Sofie Danneskiold-Samsøe

Sofie Danneskiold-Samsøe, Sofie Danneskiold-Samsoe

Titel: Ph.d. i antropologi og lektor i socialt arbejde

Lärosäte: Københavns Professionshøjskole

E-post: soda@kp.dk

Webbsida: Sofie Danneskiold-Samsøe forskarpresentation vid Københavns Professionshøjskole

Presentation

Forsker i vold mod kvinder og børn i etniske minoritetsfamilier med særligt fokus på æresrelateret vold og social kontrol. Forsker også i anbringelser af børn uden for hjemmet.

Publikationer i urval

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen (2020): Børns rettigheder og æreskultur. I: Anette Faye Jacobsen & Anne-Dorthe Hestbæk (red.): Børns rettigheder – i socialfagligt og pædagogisk perspektiv. Akademisk Forlag. 

Danneskiold-Samsøe, Sofie (2020): ’Det er bare noget, jeg skal’ – æresrelateret vold i etniske minoritetsfamilier, i: Helene Oldrup (red.): Vold i familien – Viden for fagfolk. Akademisk forlag.

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen (2019): Æresrelateret social kontrol. Teori og praksis i socialt arbejde. Akademisk Forlag.

Danneskiold-Samsøe, Sofie (2019): Æresrelateret social kontrol og patriarkalsk samhørighed. Veje til forandring. Social Kritik 158: 86-94.

Danneskiold-Samsøe, Sofie (2018): Antropologi og Sociale problemer. Etiske bekendelser fra feltarbejder blandt voldsofre. Tidsskriftet Antropologi 77: 5-24

Mørck, Yvonne, Sofie Danneskiold-Samsøe & Bo Wagner Sørensen (2016) "Æresrelateret vold som kulturaliserende diskurs? Kritik af en udbredt forskningstilgang". I: Mehmet Ümit Necef & Torben Bech Dyrberg (red.): Multikulturalismens fælder: Mørklægning og moralisme i medier, forskning og politik. København: Samfundslitteratur, s. 273-298

Danneskiold-Samsøe, Sofie (2014) "Victims in the moral economy of suffering: Narratives of humiliation, retaliation and sacrifice". I: Henrik Rønsbo & Steffen Jensen (red.): Histories of Victimhood: assemblages, transactions and figures. Philadelphia: Pennsylvania University Press, s. 339-256

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Bo Wagner Sørensen & Yvonne Mørck (2014) "Ægteskabsmigration og voldelige realiteter". I: Anika Liversage & Mikkel Rytter (red.) Ægteskab og migration. Konsekvenser af de danske familieføringsregler 2002-2012. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 139-159

Sørensen, Bo Wagner & Sofie Danneskiold-Samsøe (2013) "Women Victims on a Scale of Vulnerability: Marriage Migrants and Successive Victims as Particularly Vulnerable Categories". Retfærd, vol. 36, no. 3/142, s. 45-63

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Bo Wagner & Yvonne Mørck (2012) "A Conspiracy of Silence: Violence Against Ethnic Minority Women in Denmark". I: Nina Lykke & Barbro Wijma (red.): GEXcel Work in Progress, årg. VIII, Linköping University

Danneskiold-Samsøe, Sofie (2012). "Tavshed og tale om krig og fred: Om torturofre og vold mot kvinder" i Tidsskriftet Antropologi, nr 66, s.55-77. 

Danneskiold-Samsøe, Sofie (2012). "Tavshed og vold mot kvinder: Erfaringer fra et projekt om vold mot kvinder i etniske minoritetsfamilier i Tidskriftet Antropologi, nr 65, s.103-127. 

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Wagner Bo & Mørck, Yvonne (2011) 'Familien betyder alt' - Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Frydenlund: Frederiksberg. 

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Wagner Bo, Mørck, Yvonne & Højberg, Henriette  (2011) "The Thin Line Between Protection, Care and Control: Violence Against Ethnic Minority Women in Denmark" i Thiara, Ravi K., Condon, Stephanie A. & Schrottle, Monika (red.) Violence against Women and Ethnicity: Commonalities and Differences across Europe, Leverkusen Opladen, Germany: Barbara Budrich Publishers, s. 276-290. 

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Wagner Bo & Mørck, Yvonne (2010) "Den usynlige vold i etniske minoritetsfamilier" i Magasinet Humaniora, 2:10. 

Danneskiold-Samsøe, Sofie (2006) The Moral Economy of Suffering. Social Exchange Among Iraqi Refugees in the Danish Welfare State. Ph.D. afhandling, Københavns Universitet.

Senast uppdaterad: 2023-06-22