GullBritt Rahm

GullBritt Rahm, Gullbritt Rahm

Titel: Lektor, fil. dr i folkhälsovetenskap, leg. psykoterapeut

Lärosäte: Karlstads universitet (pensionerad)

E-post: gullbrittrahm@samtalochbild.se

Presentation

GullBritt Rahms forskningsområde har varit kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen och sökt sig till självhjälpsgrupper. Nu pensionerad från lektorstjänst på Karlstads universitet och ingår för närvarande inte i något forskningsprojekt. Arbetar kliniskt och föreläser om sexuella övergrepp på Folkhälsovetenskap och på Psykologprogrammet, Kau.

Publikationer i urval

Engh Kraft, L, Rahm, G, Eriksson, U. (2016) "School Nurses Avoid Addressing Child Sexual Abuse". I The Journal of School Nursing 2017 Apr;33(2):133-142. Publikationen i fulltext

Rahm, GullBritt (2009) Ut ur ensamheten. Hälsa och liv för kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen och som deltagit i självhjälpsgrupp. AvhandlingGöteborg: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Publikationen i fulltext

Rahm, GullBritt, Renck, Barbro & Ringsberg Karin C. (2006) "‘Disgust, disgust beyond description’ – shame cues to detect shame in disguise, in interviews with women who were sexually abused during childhood" i J Psychiatr Ment Health Nurs. 2006 Feb;13(1):100-9. Publikationen i fulltext

Renck, Barbro & Rahm, GullBritt (2005) "Sense of coherence in women with a history of childhood sexual abuse" i International Journal of Social Welfare, nr. 14, 2005, s. 127–133. Publikationen i fulltext