Yvonne Mørck

Yvonne Mørck, Yvonne Mörck

Titel: Lektor, Ph.D. i antropologi, Mag. scient.

Lärosäte: Roskilde Universitet, Danmark

Institution: Institut for Samfund og Globalisering

E-post: ym@ruc.dk

Presentation

Yvonne Mørck forsker om etniske minoriteter i Norden med særlig henblik på Danmark, etniske minoritetsunge i et intersektionalitetsperspektiv (herunder unge i multikulturelle gymnasiekontekster), seksuelt medborgerskab, æresrelateret vold, vold mod etniske minoritetskvinder og hvidhed.

Forskningsprojekt

Titel
Vold i etniske minoritetsfamilier - en kvalitativ undersøgelse med fokus på fremadrettede indsatser.

Beskrivning av projektet
Baggrunden for forskningsprojektet er en overrepræsentation af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund blandt kvinder på krisecenter i Danmark. Projektet retter sig mod at forstå den vold, kvinder fra etniske minoritetsfamilier udsættes for, med henblik på at kunne pege på (nye) tiltag, der kan støtte og hjælpe voldsramte kvinder og deres børn.

Projektet består af to dele:

  1. En analyse af karakteren af den vold, der udøves mod kvinder i etniske minoritetsfamilier.
  2. Forebyggelse af volden og forslag til indsatser.

Undersøgelsen er baseret på interviews med 42 kvinder, der kommer overvejende fra Mellemøsten og Sydasien. Der er tale om kvinder, som enten er eller har været på krisecenter, og som enten er eller har været gift/samlevende med en mand med etnisk minoritetsbaggrund. Interviewene tager udgangspunkt i kvindernes egne fortællinger om volden, om deres vej til krisecentret, familiens reaktion og kvindernes egne bud på, hvordan krisecentrene kan hjælpe dem bedst muligt. Disse interview er suppleret med interviews med krisecentermedarbejdere og andre nøglepersoner med indsigt i, hvilke tilbud der er for kvinderne. Erfaringer på området i andre europæiske lande er inddraget i projektet gennem studieture til Berlin, Stockholm, London og Istanbul.

Finansiärer
TrygFonden i samarbejde med Danner

Tidsperiod
Maj 2009-december 2010

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Lektor Bo Wagner Sørensen og adjunkt Sofie Danneskiold-Samsøe.

Publikationer i urval

Danneskiold-Samsøe Sofie, Sørensen Wagner Bo, Mørck Yvonne, (2011) 'Familien betyder alt' - Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Wagner Bo, Mørck, Yvonne, Højberg, Henriette (2011) "The Thin Line Between Protection, Care and Control: Violence Against Ethnic Minority Women in Denmark" i "Violence against Women and Ethnicity: Commonalities and Differences across Europe", Barbara Budrich Publishers 2011, s. 276-290.

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Bo Wagner & Mørck, Yvonne (2010) Den usynlige vold i etniske minoritetsfamilier i Magasinet Humaniora vol. 2(10), s. 24-27. 

Mørck, Yvonne (2010) Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder - en evalueringsrapport. Roskilde Universitet/Danner. 

Mørck, Yvonne (2005) "Intersektionalitet og diversitet: Fadimesagen" i Bech, Henning & Sørensen, Anne Scott (red.) Kultur på kryds og tværs. Århus: Klim, s. 65-87. 

Mørck, Yvonne (2002) "Multikulturalismernes kønsblinde øje. Mangfoldighedsudfordringer og kønsligestilling" i Dansk Sociologi, vol.13(3) s. 7-26. 

Mørck, Yvonne (1998) Bindestregsdanskere. Fortællinger om køn, generationer og etnicitet. Frederiksberg: Forlaget Sociologi. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22