Josefin Rahmqvist

Josefin Rahmqvist, Josefin Rahmqvist Linnarsson

Titel: Leg. sjuksköterska, fil.dr i vårdvetenskap

E-post: josefin@rahmqvist.com

Presentation

Josefin Rahmqvist forskar om vårdandet på akutmottagningen för våldsutsatta personer och deras närstående, även kallat forensisk omvårdnad. 

Publikationer i urval

Rahmqvist J., Benzein E. & Erlingsson C. (2019). Challenges of caring for victims of violence and their family members in the emergency department. International Emergency Nursing 42, p 2-6. 

Rahmqvist Linnarsson, Josefin (2018). Forensic care for victims of violence and their family members in the emergency department. Avhandling. Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Växjö: Linnaeus University Press. 

Stening, K., Rahmqvist Linnarsson, J. (2016). Att möta hot och våld: forensisk omvårdnad. I Prehospital akutsjukvård 2:a uppl. Red. Suserud BO & Lundeberg L. Liber. s 101-110.

Rahmqvist Linnarsson, Josefin, Benzein, Eva & Arestedt, Kristofer (2014) Nurses’ views of forensic care in emergency departments and their attitudes, and involvement of family membersJ Clin Nurs. 2015 Jan;24(1-2):266-74. 

Rahmqvist Linnarsson, Josefin, Benzein, Eva, Årestedt, Kristofer & Erlingsson, Christen (2012) Preparedness to care for victims of violence and their families in emergency departmentsEmerg Med J. 2013 Mar;30(3):198-201. 

Rahmqvist Linnarsson, Josefin, Bubini Jennifer & Perseius, Kent-Inge (2010) A meta-synthesis of qualitative research into needs and experiences of significant others to critically ill or injured patients. J Clin Nurs. 2010 Nov;19(21-22):3102-11. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22