Eva F. Diesen

Eva F. Diesen, Eva Diesen

Titel: Jur.kand.

Lärosäte: Stockholms universitet

Institution: Genusvetenskapliga institutionen

E-post: eva.diesen@gender.su.se

Presentation

Eva Diesen är anställd på Stockholms universitet och undervisar om sexualbrott och lagen vid genusvetenskapliga institutionen. Eva Diesen har deltagit i forskningsprojekt om sexualbrott och mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer vid juridiska institutionen, och forskat om våld och vårdnadstvister på uppdrag av Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Eva Diesen föreläser om sambandet mellan våld mot djur och människor och djurens juridiska status. Hon är aktiv i ett tvärvetenskapligt forskarnätverk om Human Animal Studies (ingår i ett större nätverk på SU - Miljöhumaniora).

Publikationer i urval

Diesen, Eva (2016) Våld och vårdnad. Rapport från Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige). 

Diesen, Eva, (2016) Djurens juridik (1 uppl). Stockholm: Norstedts juridik.

Festskrift till Christian Diesen (2014) Processuella rättigheter för djur – nya utmaningar för rättsvetenskapen. [redaktionskommitté: Simon Andersson, Katrin Lainpelto].

Diesen Christian & Diesen, Eva (2013) Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga hanteringen (2 uppl). Stockholm: Norstedts juridik. 

Diesen, Christian & Diesen, Eva (2010) Barnahusutredningen 2010. Stockholm: Jure Förlag. 

Diesen, Christian & Diesen, Eva (2009) Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga hanteringen (1 uppl). Stockholm: Norstedts juridik. 

Lovett, Jo & Kelly, Liz (med Diesen, Eva & Diesen, Christian) (2009) Different systems, similar outcomes? Tracking attrition in reported rape cases in eleven European countries. London Metropolitan University: Child and Woman Abuse Studies Unit. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22