Margareta Larsson

Margareta Larsson, Margareta Larsson

Titel: Docent i vårdvetenskap

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

E-post: margareta.larsson@kbh.uu.se

Presentation

Margareta Larsson forskar om sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på sexualvanor, aborter, pornografianvändning, sexuellt överförda infektioner, sexualundervisning och prevention. Ett projekt berör sexuell och reproduktiv hälsa bland ungdomar och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Margareta Larsson deltar också i projekt om vaccin mot cervixcancer, senarelagt barnafödande, samt hälsa och vård innan graviditet, så kallad ”preconception health and care”.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Introduktion och utvärdering av en Reproduktiv livsplan

Beskrivning av projektet
En Reproduktiv livsplan är ett strukturerat samtalsunderlag avsett att användas i rådgivningssamtal med unga kvinnor och män. Det syftar till att aktualisera reproduktiva önskemål samt stödja individen att utveckla strategier för att nå sina mål.

Projektet omfattar randomiserade kontrollerade studier bland kvinnor och män som besöker vårdgivare för preventivmedel eller provtagning för sexuellt överförda infektioner. En studie bland universitetsstuderande kvinnor är publicerad och en studie bland män är avslutad. Barnmorskor som har använt metoden intervjuades i fokusgrupper. En interaktiv hemsida, www.reproduktivlivsplan.se, har utvecklats och utvärderats. Den översätts nu till flera olika språk. Resultaten publiceras i vetenskapliga artiklar och bidrar till att samtalsunderlaget liksom hemsidan kan användas i klinisk praktik.

Finansiärer
Uppsala universitet samt Akademiska sjukhusets familjeplaneringsfond.

Tidsperiod
2013−2018

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Professor Tanja Tydén, docent Per Kristiansson, postdoktorer Maria Ekstrand Ragnar samt Jenny Stern, doktorand Maja Bodin, Uppsala universitet. Docent Lisa Folkmarsson Käll, Stockholms universitet. 

Publikationer i urval

Grandahl M, Larsson M, Dalianis T, Stenhammar C, Tydén T, Westerling R, Nevèus T. Catch-up HPV vaccination status of adolescents in relation to socioeconomic factors, individual beliefs and sexual behaviour. PLoS One. 2017 Nov 3;12(11):e0187193. Publikationen i fulltext

Bodin M, Käll L, Tydén T, Stern J, Drevin J, Larsson M. Exploring men's pregnancy-planning behaviour and fertility knowledge: a survey among fathers in Sweden. Ups J Med Sci. 2017 Jun;122(2):127-135. Publikationen i fulltex

Tydén T, Verbiest S, Van Achterberg T, Larsson M, Stern J. Using the Reproductive Life Plan in contraceptive counselling. Ups J Med Sci. 2016 Sep 20:1-5. Publikationen i fulltext

Mattebo M, Tydén T, Häggström-Nordin E, Nilsson KW, Larsson M. Pornography consumption among adolescent girls in Sweden. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2016 Aug;21(4):295-302. Mer information om publikationen

Grandahl M, Rosenblad A, Stenhammar C, Tydén T, Westerling R, Larsson M, Oscarsson M, Andrae B, Dalianis T, Nevéus T. School-based intervention for the prevention of HPV among adolescents: a cluster randomised controlled study. BMJ Open. 2016 Jan 27;6(1):e009875. Publikationen i fulltext

Stern J, Bodin M, Grandahl M, Segeblad B, Axén L, Larsson M, Tydén T. Midwives' adoption of the reproductive life plan in contraceptive counselling: a mixed methods study. Hum Reprod. 2015 May;30(5):1146-55. Publikationen i fulltext

Mattebo Magdalena, Tydén Tanja, Häggström-Nordin Elisabet, Nilsson Kent & Larsson Margareta (2014) Pornography and sexual experiences among high school students in Sweden. J Dev Behav Pediatr. 2014 Apr;35(3):179-88. Mer information om publikationen

Ekstrand Maria, Tyden Tanja, Darj Elisabeth & Larsson Margareta (2013). Twelve-month Follow-up of Advance Provision of Emergency Contraception among Teenage Girls in Sweden – A Randomized Controlled Trial. Ups J Med Sci. Nov;118(4):271-5. Mer information om publikationen

Mattebo Magdalena, Tydén Tanja, Häggström-Nordin Elisabet, Nilsson Kent & Larsson Margareta (2013) Pornography consumption, sexual experiences, lifestyles and self-rated health among male adolescents in Sweden. J Dev Behav Pediatr. Sep;34(7):460-8. Mer information om publikationen

Stern, Jenny, Larsson Margareta, Kristiansson Per & Tydén Tanja (2013) Introducing reproductive life plan-based information in contraceptive counselling: an RCT. Hum Reprod. Sep;28(9):2450-61. Publikationen i fulltext

Sköld, Annelie & Larsson, Margareta (2012) Contraceptive use during the life-cycle as reported by 46-year old women in Sweden. Sexual & Reproductive Health Care, vol. 3(1). Mer information om publikationen

Tydén, Tanja, Palmqvist, Maria & Larsson, Margareta (2012) A repeated survey of sexual behaviour among female university students in Sweden. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, vol. 91(2), s. 215-219. Publikationen i fulltext