Björn Tingberg

Björn Tingberg, Björn Tingberg

Titel: Leg. ssk., med.dr

Lärosäte: Karolinska Institutet

Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Presentation

Björn Tingberg forskar om barnmisshandel.

Publikationer i urval

Almqvist, Kjerstin, Norlén Anna &Tingberg, Björn (2019). Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpa. Stockholm: Natur & Kultur. 

Tingberg, Björn (2010). Child abuse – clinical investigation, management and nursing approach. Avhandling. Stockholm: Karolinska Institutet. 

Tingberg, Björn, Falk, Ann-Charlotte, Flodmark, Olof & Ygge, Britt-Marie (2009). Evaluation of documentation in potential abusive head injury of infants in a paediatric emergency departmentActa Pædiatrica 98, pp. 777–781. 

Tingberg, Björn, Bredlöv, Britt & Ygge, Britt-Marie (2008). Nurses' experience in clinical encounters with victims of child abuse and their parents. Journal of Clinical Nursing Oct;17(20), pp. 2718-24. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22