Jeanette Sundhall

Titel: Fil. dr i genusvetenskap

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Institutionen för kulturvetenskaper

E-post: jeanette.sundhall@wmst.gu.se

Presentation

Jeanette Sundhall analyserar betydelser av ålder och kön utifrån principen om barnets bästa och de tre komponenterna delaktighet, omsorg och skydd. Syftet är att undersöka hur barnkonventionens portalprincip används av en myndighet i dess myndighetsutövande och hur olika maktordningar och normer då kommer till uttryck. I forskningen analyseras också hur ålder och kön får betydelser i och genom utredningstexten och vilka föreställningar om barn och om föräldraskap som finns i utredningstexten.

Publikationer i urval

Sundhall, Jeanette (2015) Utredningstexten. Barns röster om våld. Att lyssna, tolka och förstå. Maria Eriksson, Åsa Källström Cater och Elisabet Näsman (red), Malmö: Gleerups. Mer information om publikationen

Sundhall, Jeanette (2014). Betydelser av barns ålder i familjerättsliga utredningstexter. Kvinder, Køn og Forskning, Volym 23, Nummer/häfte 1-2, sidor 9-21. Tidskriftsartikel, referentgranskad. Mer information om publikationen

Sundhall Jeanette (2012) Kan barn tala? En genusvetenskaplig undersökning av ålder i familjerättsliga texter. Göteborgs universitet. Publikationen i fulltext

Sundhall, Jeanette (2008) "Tystade barn? Om barns röster i utredningstexter" i Eriksson, Maria (red.) Barns röster om våld. Att tolka och förstå. Malmö: Gleerups. Mer information om publikationen