Christen Erlingsson

Christen Erlingsson, Christen Erlingsson

Titel: Med. dr, universitetslektor

Lärosäte: Linnéuniversitetet

Institution: Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

E-post: christen.erlingsson@lnu.se

Presentation

Christen Erlingsson forskar om våld och övergrepp mot äldre, forensisk omvårdnad, familjefokuserad omvårdnad, hälsa och anhörigvårdares hälsa.

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Eva Benzein, professor i hälsovetenskap, Josefin Rahmqvist Linnarsson doktorand i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet och Britt-Inger Saveman, professor i omvårdnad vid Umeå Universitet.

Publikationer i urval

Erlingsson, Christen, Mitsu, Ono, Sasaki, Akiko & Saveman, Britt-Inger (2012) "An international collaborative study comparing Swedish and Japanese nurses’ reactions to elder abuse" i Journal of Advanced Nursing, vol. 68(1), s. 56-68.

Erlingsson, Christen (2011) "Evil and elder abuse: Intersections of Paul Ricoeur’s and Simone Weil’s perspectives on evil with one abused older woman’s narrative, i Nursing Philosophy, vol. 12(4), 2011, s. 248-261.

Erlingsson, Christen, Carlson, Sharon L., Åström, Sture & Saveman, Britt-Inger (2009) "Dilemmas in witnessing elder abuse in caregiving situations: A family member perspective" i Southern Online Journal of Nursing Research, vol. 9(1), 2009. 

Erlingsson, Christen (2007) "Searching for elder abuse; A systematic review of database citations" i Journal of Elder Abuse and Neglect, vol. 19(3/4), 2007, s. 59-78. 

Erlingsson Christen, Carlson Sharon L. & Saveman Britt-Inger (2006) "Perceptions of elder abuse: Voices of professionals and volunteers in Sweden – An exploratory study" i Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 20(2), 2006, s.151-159.