Mohammad Fazlhashemi

Mohammad Fazlhashemi, Mohammad Fazlhashemi

Titel: Professor i islamisk teologi och filosofi

Lärosäte: Uppsala universitet

E-post: mohammad.fazlhashemi@teol.uu.se

Presentation

Mohammad Fazlhashemis forskningsområde är muslimsk idéhistoria. Främst har han forskat om politisk idéhistoria under europeisk medeltid samt framväxten av politisk islam under modern tid. Han har också forskat om konstruktionen av bilden av väst bland muslimska tänkare under modern tid.

Publikationer i urval

Fazlhashemi, Mohammad (2011) Tro eller förnuft i politisk islam. Stockholm: Norstedts. 

Fazlhashemi, Mohammad (2008) Vems islam. De kontrastrika muslimerna. Stockholm: Norstedts.

Fazlhashemi, Mohammad (2008) Muslimskt rundabordssamtal om våld mot kvinnor. Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift, 2008:3-4.

Fazlhashemi, Mohammad (2006) ”Muslimsk feminism” i Lennerhed, Lena (red.) Från Sapfo till cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien. Stockholm: Gidlunds.

Fazlhashemi, Mohammad (2005) Occidentalism. Idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare. Lund: Studentlitteratur. 

Fazlhashemi, Mohammad (2001) ”Monolog över kulturmöten – två västerländska kvinnors reseskildringar om Orienten” i Eskilsson, Lena & Fazlhashemi, Mohammad (red.) Reseberättelser – Idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum. Stockholm: Carlssons. 

Fazlhashemi, Mohammad (1997) Kvinnor som ett hot mot den politiska stabiliteten. Kulturella perspektiv 1998:3. Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv vid Umeå universitet. 

Fazlhashemi, Mohammad (1994) Förändring och kontinuitet. al-Ghazâlîs politiska omsvängning. Umeå: Acta Universitatis Umensis. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22