Karin Örmon

Karin Örmon, Karin Örmon

Titel: Doktor i medicinsk vetenskap, docent

Annan hemvist: Forskningsledare på Västragötalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)

E-post: karin.ormon@mah.se

Webbsida: Karin Örmons presentation vid VKV

Presentation

Karin Örmon är docent och klinisk lektor inom psykiatrisk vård vid Malmö universitet samt forskare och forskningsledare på Västragötalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Forskningsområden är våldsutsatta kvinnors psykiska ohälsa samt deras upplevelse av att vårdas inom psykiatrisk vård.

Andra forskningsområden är dödligt våld i nära relationer, mäns erfarenhet av våld samt barn, ungdomar som bevittnat och upplevt våld samt våld på arbetsplats.

Forskningsprojekt

Dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland 2000–2016

SIMBA – frågor på rutin om våld inom BUP, BUM och Familjehuset Klippan

Våldsutsatta män och deras psykiska ohälsa under ett livsförlopp

Validering av formuläret FOV – Frågor om Våld

Hot och Våld mot hälso- och sjukvårdspersonal – Hope-studien

Publikationer i urval

Sjögran, L., Wangel, A-M., Örmon, K., Sjöström, K., & Sunnqvist, C. (2023) Self-Reported Experience of Abuse During the Life Course Among Men Seeking General Psychiatric or Addiction Care-A Prevalence Study in a Swedish Context. Violence Vict 1;38(1):111-129.

Björk, J & Örmon, K (2022) Validering av frågeformuläret FOV – Frågor om våld till vuxna. Västra Götalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relationer: Göteborg. 

Jakobsson, J., Örmon K., Berthelsen, H. & Axelsson, M. (2021) Workplace violence from the perspective of hospital ward managers in Sweden: A qualitative study. Journal of Nursing Management, 1–7. 

Enander, V., Krantz, G., Lysell, H. & Örmon, K. (2021) The killing and thereafter: intimate partner homicides in a process perspective, part II. Journal of Gender Based Violence, 2021. 

Carlsson L, Lysell H, Enander V, Örmon K, Lövestad S, Krantz G (2021). Socio-demographic and psychosocial characteristics of male and female perpetrators in intimate partner homicide: A case-control study from Region Västra Götaland, Sweden. PLoS ONE 16(8): e0256064.

Enander, Viveka, Krantz, Gunilla, Lysell, Henrik & Örmon, Karin (2020). Before the killing: intimate partner homicides in a process perspective, Part IJournal of Gender-Based Violence, 2020.

Jakobsson, J., Axelsson, M. & Örmon K. (2020) The face of workplace violence: Experiences of health care professionals in surgical hospital wards. Nursing Research and Practice Vol. 2020. 

Örmon, K. & Hörberg, U. (2017) The unnecessary suffering and abuse caused by healthcare professionals needs to stop: A study regarding experiences of abuse among female patients in a general psychiatric setting. J of Clinical Nursing Studies 2017 Vol 5 No 4. 

Örmon, K. & Hörberg, U. (2016) Abused women's vulnerability in daily life and in contact with psychiatric care: In the light of a caring science perspective. J Clin Nurs. 2016 Jun 27.

Örmon K., Sunnqvist C., Bahtsevani C., Torstensson Levander M. (2016) Disclosure of abuse among female patients within general psychiatric care – a cross sectional study. BMC Psychiatry 16:79. 

Örmon, K., Torstensson-Levander, M., Bahtsevani, C. & Sunnqvist, C. (2015) The life course of women who have experienced abuse – a life chart study in general psychiatric care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2015 Jun;22(5):316-25. 

Örmon, K. (2014) Experiences of abuse during the life course – Disclosure and the care provided among women in a general psychiatric context. Avhandling. Malmö: Malmö Högskola.

Örmon, K., Torstensson-Levander, M., Sunnqvist, C. & Bahtsevani, C. (2013) The duality of suffering and trust: abused women's experiences of general psychiatric care – an interview study. Journal of Clinical Nursing, 12:2013.

Örmon, K., Torstensson-Levander, M., Sunnqvist, C. & Bahtsevani, C. (2014) Vulnerable and without protection: Lifetime experience of abuse and its influence on mental ill health. Open Journal of Nursing 01/2014(4):1, s. 34-41. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22