Ann-Charlotte Münger

Titel: Docent i tema Barn

Lärosäte: Linköpings universitet

Institution: Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

E-post: ann-charlotte.munger@liu.se

Presentation

Ann-Charlotte Münger är barn- och ungdomsforskare vid Linköpings universitet. Müngers forskning handlar om hur olika samhälleliga institutioner såsom socialtjänst och förskola/skola men också verksamheter inom civila sektorn identifierar och responderar på barns och ungas behov av skydd, stöd och rätt till delaktighet när de upplever våld inom familjen. 

Nuvarande forskningsprojekt

Münger genomför en processutvärdering av projektet ”Barnrättighetsperspektiv på skyddade boende” som drivs Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner och Bris. Projektets övergripande mål är att ta fram metoder för att starta och driva skyddade boenden som utgår från barnkonventionens barnrättighetsperspektiv. Projektet startade 2018 och pågår till 2021. 

Publikationer i urval

Markström, A-M. & Münger, A-C (2020, utkommer under våren). LYSSNA, REAGERA OCH AGERA. Förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur.

Münger, A-C. & Markström, A-M. (2019) “School and Child Protection Services Professionals’ Views on the School’s Mission and Responsibilities for Children living with Domestic Violence – tensions and gaps”. Journal of Family violence, 34 (5): 385-398. Publikationen i fulltext

Münger, A-C. & Mattsson, T. (2018) “`The Needs of the Child Have Been Met´. Preliminary Assessments regarding Domestic Violence in Swedish Child Protections Services”. Nordic social work, published online: 25 Sep 2018. Publikationen i fulltext

Markström, A-M. & Münger, A-C. (2018) “The decision whether to report on children exposed to domestic violence: perceptions and experiences of teachers and school health staff”. Nordic social work, 8 (1): 22-35. Publikationen i fulltext

Münger, A-C. & Markström, A-M. (2018) “Recognition and identification of children in preschool and school who are exposed to domestic violence”. Education Inquiry, 9 (3): 299-315. Publikationen i fulltext

Münger, A-C. (2017) Det (o)synliga våldet - en fråga för hela kommunen? En undersökning av hur socialtjänster i Östergötlands län arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen i Östergötland. Publikationen i fulltext

Münger, A-C. (2015). ‘The Best Interests of the Child’ or the ‘Best Interests of the Family’? How the Child Protection Services in Sweden Respond to Domestic Violence I Hydén, M., Gadd, D. & Wade, A. (red.) Response-Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence. Hampshire: Palgrave.

Münger, A-C (2015) Leva ett så normalt liv som möjligt. Det är där hjälpen ska sättas in. En brukarundersökning i sex stockholmskommuner arbete mot våld i nära relationer. Forskningsrapport 2015:1. Stockholm: FoU Nordväst i Stockholms län.

Münger, A-C. & Markström, A-M. (2017) “Recognition and identification of children in preschool and school who are exposed to domestic violence”. Education Inquiry. Published online: 14 Nov 2017. Publikationen i fulltext

Markström, A-M & Münger, A-C (2017) The decision whether to report on children exposed to domestic violence: perceptions and experiences of teachers and school health staff. Nordic social work. Published online: 22 Nov 2017. Publikationen i fulltext

Münger, A-C (2015) ”Leva ett så normalt liv som möjligt. Det är där hjälpen ska sättas in”. En brukarundersökning om sex stockholmskommuners arbete mot våld i nära relationer. Fou-Forskningsrapport 2015:1. FoU Nordväst i Stockholms län. Publikationen i fulltext

Münger, A-C. (2015). ‘The Best Interests of the Child’ or the ‘Best Interests of the Family’? How the Child Protection Services in Sweden Respond to Domestic Violence I Hydén, M., Gadd, D. & Wade, A. (red.) Response-Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence. Hampshire: Palgrave. Mer information om publikationen

Münger, A-C (2009) Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län. Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen – en kunskapsöversikt och intervjustudie om kvinnors egna berättelser om sitt uppbrott. FoU-rapport 56:2009. Linköping: Linköpings kommun. Publikationen i fulltext