Anne-Lie Steen

Titel: Universitetsadjunkt i sociologi

Lärosäte: Högskolan Väst

Institution: Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

E-post: anne-lie.steen@hv.se

Presentation

Anne-Lie Steen forskar om maskulinitets- och femininitetskonstruktioner, ungdomskultur och etnifieringsprocesser inom sexualbrott och sexualiserat våld. Hon har ett speciellt intresse för rättsväsendet och det omgivande samhällets betydelse i kriminaliseringsprocesser och undervisar inom det kriminologiska fältet.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Kärlek, skuld och skam. Rättsväsendets granskning och bedömning av våldtäktsfall (arbetstitel på avhandling).

Beskrivning av projektet
Projektets huvudsakliga frågor handlar om hur gränsdragningar mellan frivilliga och påtvingade sexuella handlingar omförhandlas i en rättslig kontext.

Finansiär
Projektet finansieras delvis av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Tidsperiod
Kommer att presenteras i form av doktorsavhandling.

Publikationer i urval

Steen, Anne-Lie (2011) "Rättssystemets normerande kontroll. Sexualitet, kön och biomakt" i Larsson, Bengt & Engdahl, Oscar (red.) Social kontroll – övervakning, disciplinering och självreglering. Malmö: Liber förlag. Mer information om publikationen

Steen, Anne-Lie (2003) Mäns våld mot kvinnor – ett diskursivt slagfält. Reflektioner kring kunskapsläget. Göteborgs universitet: Sociologiska institutionen. Publikationen i fulltext