Lotta (Charlotte) Agevall Gross

Lotta (Charlotte) Agevall Gross,

Titel: Fil. dr i rättssociologi

Lärosäte: Linnéuniversitetet

Institution: Socialt arbete

E-post: lotta.agevall-gross@lnu.se

Presentation

Lotta Agevall Gross forskar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Publikationer i urval

Agevall, Charlotte (2012) Våldet och kärleken: våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter. Diss. Lund: Lunds universitet. Mer information om publikationen

Rejmer A, Sonander A, Agevall C. (2010) Våldsutsatta kvinnor berättar: En utvärdering av projekt Karin… man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig. Rapport 2010:2. Stockholm: Rikspolisstyrelsen. Publikation i fulltext