Lotta (Charlotte) Agevall Gross

Lotta (Charlotte) Agevall Gross, Lotta Agevall

Titel: Fil. dr i rättssociologi

Lärosäte: Linnéuniversitetet

Institution: Socialt arbete

E-post: lotta.agevall-gross@lnu.se

Webbsida: Lotta Agevall Gross presentation på Lnu:s webbplats

Presentation

Lotta Agevall Gross forskar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

Publikationer i urval

Skillmark, Mikael, Agevall Gross, Lotta, Kjellgren Cecilia et al. (e-pub 2017) The pursuit of standardization in domestic violence social work: A multiple case study of how the idea of using risk assessment tools is manifested and processed in the Swedish social services. Qualitative Social Work Vol 18, Issue 3, 2019. Publikationen i fulltext

Agevall, Charlotte (2012) Våldet och kärleken: våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter. Diss. Lund: Lunds universitet. Mer information om publikationen

Rejmer A, Sonander A, Agevall C. (2010) Våldsutsatta kvinnor berättar: En utvärdering av projekt Karin… man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig. Rapport 2010:2. Stockholm: Rikspolisstyrelsen. Publikation i fulltext