Linnéa Bruno

Linnéa Bruno, Linnea Bruno

Titel: Fil. dr i sociologi

Lärosäte: Umeå universitet och Stockholms universitet

E-post: linnea.bruno@buv.su.se

Presentation

Linnéa Bruno disputerade 2016 med avhandlingen "Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerade familjen". Bruno intresserar sig för statens hantering av särskilt fäders våld mot barn och mödrar – när, hur och för vem våld representeras som problem. Vilka konsekvenser kan olika framställningar av våld ha för våldsutsatta? Vem tillskrivs ansvar och vad betyder olika dimensioner av ojämlikhet i sammanhanget?

Avhandlingen handlar om ofridens villkor i välfärdsstaten. I fyra delstudier undersöks empiriskt professionella diskurser och praktik gällande fäders våld mot barn och mödrar. Studien fokuserar särskilt på ofridstiden efter separation och bidrar till ett sociologiskt svar på varför ofriden så ofta består, också när de våldsutsatta gjort vad de kunnat för att komma ur den. I fokus är inte de professionellas intentioner, utan de mönster av effekter som följer av praktiken.

Resultaten föreslår att skilda sätt att tolka och hantera våld vid föräldrars separation i fall med uppgifter om våld varierar med förövarens sociala position. Denna diskursiva praktik reproducerar ojämlikhet i flera dimensioner, samtidigt som den administrerar snarare än motverkar våld. Studien identifierar och diskuterar två centrala sociala processer som upprätthåller ofriden och underminerar implementering av barns rättigheter i denna kontext: familialisering och selektiv repression.

Publikationer i urval

Bruno, L. (2018). National self-image as an obstacle to ensuring children’s rights in the context of domestic violence and family law – the case of Sweden. Journal of Social Welfare and Family Law 40(4): 426-440. Publikationen i fulltext

Bruno, L. (2018) Efter separationen – tar våldet aldrig slut? I Sinisalo, E. & Moser Hällen, L. (red.) Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik. Stockholm: Liber: 351-361. Mer information om publikationen

Bruno, L. (2018) Separationer, våld och selektiv repression. I Wasniowski A., Stangertz, K. & Hübinette, T. (red.) Studier om Rasism: Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering. Malmö: Arx Förlag AB: 127-153. Mer information om publikationen

Eriksson, M., Bruno, L., & Klingstedt, M-L. (2018). Samverkansteam: Barns och föräldrars situation och upplevelser. Västerås: Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Publikationen i fulltext

Bruno, L. (2017). Financial oppression and post-separation child positions in Sweden. European Journal of Social Work 20(1): 1-11. Publikationen i fulltext

Bruno, L. (2016). Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerande familjen. Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Publikationen i fulltext

Bruno, L. (2015). Contact and Evaluations of Violence: An Intersectional Analysis of Swedish Court Orders. International Journal of Law, Policy and the Family 29(2): 167-182. Publikationen i fulltext

Bruno, L. (2015). Familj i välfärdsstaten. I Hedenus, A., Björk, S. & Shmulyar Gréen, O. (red.) Feministiskt tänkande och sociologi: Teorier, begrepp och tillämpningar. Lund: Studentlitteratur: 169-185. Mer information om publikationen

Eriksson, M., Näsman, E. & Bruno, L. (2015). Förskolan och skolan som arena. I Eriksson, M., Källström Cater, Å., & Näsman, E. (red.) Barns röster om våld: Att lyssna, tolka och förstå. Malmö: Gleerups: 167-182. Mer information om publikationen

Eriksson, M., Bruno, L., Näsman, E. (2013). Domestic Violence, Family Law and School: Children's Rights to Participation, Protection and Provision. Palgrave Macmillan. Mer information om publikationen

Eriksson, M., Bruno, L., Näsman, E. (2013). Family law proceedings, domestic violence and the impact upon school: a neglected area of research. Children & society, 27(2): 81-91. Publikationen i fulltext

Bruno, L. (2012). Pedagoger i det sociala uppdragets gränstrakter: Att hantera familjerättsliga processer, hot och våld. Sociologisk forskning, 49(3): 189-210. Publikationen i fulltext

Bruno, L. (2012). Föräldrar med kognitiva svårigheter – att bryta ny mark: Erfarenheter från Uppsala län. Publikationen i fulltext

Bruno, L. (2011). Skolan, familjerätten och barnen. Utbildning och Demokrati, 20(2): 73-92. Publikationen i fulltext