Jill Trenholm

Jill Trenholm, Jill Trenholm

Titel: Forskare/föreläsare

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

E-post: jill.trenholm@kbh.uu.se

Webbsida: Jill Trenholms forskarpresentation vid Uppsala universitet

Presentation

Jill Trenholm har forskat om våldtäkt i krig med fokus på Demokratiska Republiken Kongo. 

Publikationer i urval

Trenholm, J., Olsson P., Blomqvist, M., Bitenga, A., Maina Ahlberg, B. (2020) ‘Sites of Resilience’: Women Survivors of Sexual Violation in Eastern Democratic Republic of Congo. JSM Sexual Med 4(2): 1028. 

Trenholm, J. (2013) Women Survivors, Lost Children and Traumatised Masculinities: the Phenomena of War Rape in Eastern Democratic Republic of Congo. Doctoral thesis. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

Trenholm, J., Olsson P., Blomqvist, M. & Maina Ahlberg B. (2013) Constructing Soldiers from Boys in Eastern Democratic Republic of Congo. Men and Masculinities Vol 16, Issue 2, pp. 203-227.

Trenholm, J. Olsson, P. Blomqvist, M. Maina Ahlberg, B. (2013) The Global, the Ethnic and the Gendered War: Women and rape in eastern Democratic Republic of Congo. Gender, Place and Culture 23(4):484-5023.

Trenholm, J., Olsson P. & Maina Ahlberg B. (2009) Battles on women's bodies: War, rape and traumatisation in eastern Democratic Republic of Congo. Global Public Health 2011;6(2):139-52.

Senast uppdaterad: 2023-06-22