Hafrún Finnbogadóttir

Hafrún Finnbogadóttir, Hafrun Finnbogadottir

Titel: Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap (PhD), Legitimerad sjuksköterska (RN), Legitimerad barnmorska (RM), Universitetslektor

Lärosäte: Malmö högskola

Institution: Institutionen för vårdvetenskap

E-post: hafrun.finnbogadottir@mah.se

Presentation

Hafrún Finnbogadóttir forskar om familjevåld inklusive partnervåld under och efter graviditeten eller under kvinnans reproduktiva ålder. Forskningen utförs i nationell kontext med fokus på den gravida och nyförlösta kvinnans och hennes fosters/barns hälsa och välbefinnande, samt på förlossningsutfallet med uppföljning upp till ett och ett halvt år efter förlossningen.

Forskningen syftar även till att utveckla en teoretisk modell om kvinnors erfarenhet av att vara utsatta för våld av sin partner under och efter graviditeten samt att undersöka hur och på vilket sätt kvinnorna anser att de hade blivit bäst hjälpta vid identifiering av våld under graviditeten. Att beskriva barnmorskors medvetenhet och erfarenhet av att möta våldsutsatta gravida kvinnor i mödrahälsovården samt att utforska upplevelsen av att ha blivit utsatt för kränkning eller övergrepp av sjukvårdspersonal är ytterligare en del av forskningen.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Utsatt för familjevåld – mödrars och fosters/barns hälsa

Beskrivning av projekt
Projektet är inriktat på att kartlägga förekomsten av självrapporterat familjevåld bland gravida och nyförlösta kvinnor och identifiera möjliga riskfaktorer som kan ha samband med våldet samt undersöka vilket samband erfaret familjevåld under graviditet kan ha på förlossningsutfallet.

Tidsperiod
2008–2016

Finansiärer
Malmö högskola, institutionen för vårdvetenskap gjorde projektet möjligt med intern finansiering till doktorsexamen.
BB:s Minnesfond och Brottsoffermyndigheten.

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Professor Emeritus, Anna-Karin Dykes
Professor, Christine Kumlien

Publikationer i urval

Finnbogadóttir H. & Dykes A. Increasing prevalence and incidence of domestic violence during the pregnancy and one and a half year postpartum, as well as risk factors: -a longitudinal cohort study made in southern Sweden. BMC pregnancy and childbirth, 2016, 16:327. Publikationen i fulltext

Finnbogadóttir H, Dykes AK, Wann-Hansson C. Prevalence and incidence of domestic violence during pregnancy and associated risk factors: a longitudinal cohort study in southern Sweden. BMC Pregnancy and Childbirth, 2016, 16:228. Publikationen i fulltext 

Finnbogadóttir H, Dykes AK, Wann-Hansson C. Struggling to survive for the sake of the unborn baby: a grounded theory model of exposure to intimate partner violence during pregnancy. BMC Pregnancy Childbirth, 2014, 14(1):293-2393-14-293. Publikationen i fulltext

Finnbogadóttir, H. (2014) Exposure to domestic violence during pregnancy. Impact on outcome, midwives’ awareness, women's experience and prevalence in the south of Sweden. Avhandling. Malmö: Malmö University. Publikationen i fulltext

Finnbogadóttir H, Dykes A-K, Wann-Hansson C. Prevalence of domestic violence during pregnancy and related risk factors: a cross-sectional study in southern Sweden. BMC Women's Health, 2014,14:63. Publikationen i fulltext

Finnbogadóttir H, Dykes A-K. Midwives’ awareness and experiences regarding domestic violence among pregnant women in southern Sweden. Midwifery, 2012, 28(2):181-189. Publikationen i fulltext

Finnbogadóttir H, Dejin-Karlsson E, Dykes A-K. A multi-centre cohort study shows no association between experienced violence and labour dystocia in nulliparous women at term. BMC Pregnancy and Childbirth, 2011, 11:14. Publikationen i fulltext