Hafrún Rafnar Finnbogadóttir

Hafrún Rafnar Finnbogadóttir, Hafrun Finnbogadottir

Titel: Docent, Doktor (PhD) i medicinsk vetenskap. Forskningsområde inom Reproduktiv perinatal och sexuell hälsa

Lärosäte: Linnéuniversitetet

E-post: hafrun.rafnar.finnbogadottir@lnu.se

Webbsida: Hafrún Finnbogadóttirs presentation vid Linnéuniversitetet

Presentation

Mitt huvudforskningsområde fokuserar på familjevåld under perinatala perioden. Största delen av min forskning har utförts i nationell kontext med fokus på den gravida och nyförlösta kvinnans hälsa och välbefinnande, samt på förlossningsutfallet med uppföljning upp till ett och halvt år efter förlossningen. Forskningen syftar även till att utveckla en teoretisk modell om kvinnors erfarenhet av att vara utsatta för våld av sin partner under och efter graviditeten samt att undersöka hur och på vilket sätt kvinnorna anser att de hade blivit bäst hjälpta vid identifiering av våld under graviditeten. Vidare att beskriva barnmorskors medvetenhet och erfarenhet av att möta våldsutsatta gravida kvinnor.

Publikationer i urval

Finnbogadóttir, H. R., Henriksen, L., Hegaard, H. K., Halldórsdóttir, S., Paavilainen, E., Lukasse, M., & Broberg, L. (2024). The Consequences of A History of Violence on Women’s Pregnancy and Childbirth in the Nordic Countries: A Scoping Review. Trauma, Violence, & Abuse, 0(0).

Finnbogadóttir H, Torkelsson E, Christensen CB, Persson EK. Midwives experience of meeting pregnant women who are exposed to Intimate Partner Violence at in hospital prenatal ward: A qualitative study. European Journal of Midwifery, 2020:4 (9):35.  

Finnbogadóttir H, Baird K, Thies-Lagergren L. Birth outcomes in a Swedish population of women reporting a history of violence including domestic violence during pregnancy: a longitudinal cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth, 2020. 20 (1), 1-10.  

Sunnqvist C., Sjöström K., Finnbogadóttir H. Depressive symptoms during pregnancy and postpartum in women and use of antidepressant treatment- a longitudinal cohort study. International Journal of Women's Health. 2019:11,109-117. 

Finnbogadóttir H, Li Thies-Lagergren. Breastfeeding in the context of domestic violence – a cross sectional study. Journal of Advanced Nursing. 2017, 73:3209-3219. 

Finnbogadóttir H, Caroline Mellgren. The degree of suffering among pregnant women with a history of violence, help seeking and police reporting. Sexual & Reproductive Healthcare 2017, 13, 23-28. 

Finnbogadóttir H. & Dykes A. Increasing prevalence and incidence of domestic violence during the pregnancy and one and a half year postpartum, as well as risk factors: a longitudinal cohort study made in southern Sweden. BMC pregnancy and childbirth, 2016, 16:327. 

Finnbogadóttir H, Dykes AK, Wann-Hansson C. Prevalence and incidence of domestic violence during pregnancy and associated risk factors: a longitudinal cohort study in southern Sweden. BMC Pregnancy and Childbirth, 2016, 16:228.

Finnbogadóttir H, Dykes AK, Wann-Hansson C. Struggling to survive for the sake of the unborn baby: a grounded theory model of exposure to intimate partner violence during pregnancy. BMC Pregnancy Childbirth, 2014, 14(1):293-2393-14-293.

Finnbogadóttir, H. (2014) Exposure to domestic violence during pregnancy. Impact on outcome, midwives’ awareness, women's experience and prevalence in the south of Sweden. Avhandling. Malmö: Malmö University.

Finnbogadóttir H, Dykes A-K, Wann-Hansson C. Prevalence of domestic violence during pregnancy and related risk factors: a cross-sectional study in southern Sweden. BMC Women's Health, 2014,14:63. 

Finnbogadóttir H, Dykes A-K. Midwives’ awareness and experiences regarding domestic violence among pregnant women in southern Sweden. Midwifery, 2012, 28(2):181-189.

Finnbogadóttir H, Dejin-Karlsson E, Dykes A-K. A multi-centre cohort study shows no association between experienced violence and labour dystocia in nulliparous women at term. BMC Pregnancy and Childbirth, 2011, 11:14.

Senast uppdaterad: 2023-06-22