Hafrún Finnbogadóttir

Hafrún Finnbogadóttir, Hafrun Finnbogadottir

Titel: Docent i vårdvetenskap. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap (PhD), Legitimerad barnmorska (RM), Legitimerad sjuksköterska (RN)

Lärosäte: Linnéuniversitetet

Institution: Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

E-post: hafrun.rafnar.finnbogadottir@lnu.se

Webbsida: Hafrún Finnbogadóttirs presentation vid Linnéuniversitetet

Presentation

Hafrún Finnbogadóttir forskar om våld i nära relationer (familjevåld) före, under och efter graviditeten eller under perinatalaperioden. Forskningen utförs i nationell kontext med fokus på den gravida och nyförlösta kvinnans och hennes fosters/barns hälsa och välbefinnande, samt på förlossningsutfallet med uppföljning upp till ett och ett halvt år efter förlossningen.

Forskningen syftar även till att utveckla en teoretisk modell om kvinnors erfarenhet av att vara utsatta för våld av sin partner under och efter graviditeten samt att undersöka hur och på vilket sätt kvinnorna anser att de hade blivit bäst hjälpta vid identifiering av våld under graviditeten.

Att beskriva barnmorskors medvetenhet och erfarenhet av att möta våldsutsatta gravida kvinnor i mödrahälsovården och på perinatala (BB) avdelningar samt att utforska upplevelsen av att ha blivit utsatt för kränkning eller övergrepp av sjukvårdspersonal är ytterligare en del av forskningen.

Forskningsprojekt

Avslutat projekt
Utsatt för familjevåld – mödrars och fosters/barns hälsa

Beskrivning av projekt
Projektet var inriktat på att kartlägga förekomsten av självrapporterat familjevåld bland gravida och nyförlösta kvinnor och identifiera möjliga riskfaktorer som kan ha samband med våldet samt undersöka vilket samband erfaret familjevåld under graviditet kan ha på förlossningsutfallet.

Tidsperiod
2008–2016

Finansiärer
Brottsoffermyndigheten och BB:s Minnesfond.

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Professor emeritus, Anna-Karin Dykes (handledare till PhD)
Professor, Christine Kumlien (Huvudhandledare till PhD)

Publikationer i urval

Finnbogadóttir H, Torkelsson E, Christensen CB, Persson EK. Midwives experience of meeting pregnant women who are exposed to Intimate Partner Violence at in hospital prenatal ward: A qualitative study. European Journal of Midwifery, 2020:4 (9):35.  

Finnbogadóttir H, Baird K, Thies-Lagergren L. Birth outcomes in a Swedish population of women reporting a history of violence including domestic violence during pregnancy: a longitudinal cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth, 2020. 20 (1), 1-10.  

Sunnqvist C., Sjöström K., Finnbogadóttir H. Depressive symptoms during pregnancy and postpartum in women and use of antidepressant treatment- a longitudinal cohort study. International Journal of Women's Health. 2019:11,109-117. 

Finnbogadóttir H, Li Thies-Lagergren. Breastfeeding in the context of domestic violence – a cross sectional study. Journal of Advanced Nursing. 2017, 73:3209-3219. 

Finnbogadóttir H, Caroline Mellgren. The degree of suffering among pregnant women with a history of violence, help seeking and police reporting. Sexual & Reproductive Healthcare 2017, 13, 23-28. 

Finnbogadóttir H. & Dykes A. Increasing prevalence and incidence of domestic violence during the pregnancy and one and a half year postpartum, as well as risk factors: a longitudinal cohort study made in southern Sweden. BMC pregnancy and childbirth, 2016, 16:327. 

Finnbogadóttir H, Dykes AK, Wann-Hansson C. Prevalence and incidence of domestic violence during pregnancy and associated risk factors: a longitudinal cohort study in southern Sweden. BMC Pregnancy and Childbirth, 2016, 16:228.

Finnbogadóttir H, Dykes AK, Wann-Hansson C. Struggling to survive for the sake of the unborn baby: a grounded theory model of exposure to intimate partner violence during pregnancy. BMC Pregnancy Childbirth, 2014, 14(1):293-2393-14-293.

Finnbogadóttir, H. (2014) Exposure to domestic violence during pregnancy. Impact on outcome, midwives’ awareness, women's experience and prevalence in the south of Sweden. Avhandling. Malmö: Malmö University.

Finnbogadóttir H, Dykes A-K, Wann-Hansson C. Prevalence of domestic violence during pregnancy and related risk factors: a cross-sectional study in southern Sweden. BMC Women's Health, 2014,14:63. 

Finnbogadóttir H, Dykes A-K. Midwives’ awareness and experiences regarding domestic violence among pregnant women in southern Sweden. Midwifery, 2012, 28(2):181-189.

Finnbogadóttir H, Dejin-Karlsson E, Dykes A-K. A multi-centre cohort study shows no association between experienced violence and labour dystocia in nulliparous women at term. BMC Pregnancy and Childbirth, 2011, 11:14.

Senast uppdaterad: 2023-06-22