Cecilia Fernbrant

Cecilia Fernbrant, Cecilia Fernbrandt

Titel: Postdoktor i folkhälsovetenskap

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Socialmedicin och global hälsa, Kliniska vetenskaper Malmö

E-post: cecilia.fernbrant@med.lu.se

Presentation

Cecilia Fernbrant forskar om våld mot kvinnor med fokus på migration och hälsa. Hennes avhandling (2013) handlade om våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige och undersökte prevalens av och riskfaktorer för fysiskt och dödligt våld, irakiska flyktingars upplevelser av våld i nära relationer samt thailändska kvinnors självrapporterade våldsutsatthet och sociala kapital. Cecilia har som PostDoc fortsatt forska och undervisa, framförallt inom kvalitativ metod.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel på projekt 1
Nära relationer och våld

Beskrivning av projektet
Projektet handlar om thailändska kvinnor i Sverige som lever med svenska män och deras syn på nära relationer, familjeliv/sociala relationer, partnervåld och genusnormer. Projektet syftar till att fördjupa kunskapen om de mekanismer och sociala processer som kan bidra till eller förebygga partnervåld mot thailändska kvinnor i Sverige och att ge förslag till samhälleliga insatser för att minska dessa kvinnors utsatthet. Projektet består av tre delstudier 1) intervjuer med både våldsutsatta och icke-våldsutsatta thailändska kvinnor, 2) intervjuer med svenska män gifta med thailändska kvinnor, 3) fördjupningsintervju med thailändska kvinnor som har erfarenhet av våld i sin nära relation i Sverige.

Finansiär
Brottsoffermyndigheten

Tidsperiod
2014-2016

Titel på projekt 2
Utvärdering av arbetet mot våld i nära relationer i Eslövs kommun

Beskrivning av projektet
Projektet är en utvärdering av socialtjänstens insatser mot våld i nära relationer inom olika förvaltningar. Datainsamlingen är baserad på intervjuer med våldsutsatta personer som sökt stöd från kommunen samt intervjuer med tjänstemän som arbetar inom socialtjänsten och möter våldsutsatta personer.

Tidsperiod
Okt 2014-mars 2015

Finansiär
Socialstyrelsen

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1
Maria Emmelin, professor i global hälsa, Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet, Anette Agardh, docent, Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet

Projekt 2
Maria Emmelin, professor i global hälsa, Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet

Publikationer i urval

Fernbrant C, Essén B, Esscher A, Östergren P-O & Cantor-Graae E. (2016). Increased risk of mortality due to interpersonal violence in foreign-born women of reproductive age: A Swedish register-based study. Violence against Women, 22(11):1287-304. Mer information om publikationen

Fernbrant C, Emmelin M, Essén B, Östergren P-O & Cantor-Graae E. (2014). Intimate partner violence and poor mental health among Thai women residing in Sweden. Global Health Action, 7: 24991. Publikation i fulltext

Fernbrant C, Essén B, Östergren P-O & Cantor-Graae, E. (2013). Navigating between control and autonomy: Recently arrived Iraqi refugees’ perceptions regarding honor, well-being and risk for intimate partner violence. Journal of Immigrant and Refugee Studies, 11(2): 178-197. Mer information om publikationen

Fernbrant C. (2013). Violence against foreign-born women in Sweden. Avhandling. Lund University: Division of Social Medicine and Global Health. Publikationen i fulltext

Fernbrant C, Essén B, Östergren P-O & Cantor-Graae E. (2011). Perceived threat of violence and exposure to physical violence against foreign-born women: a Swedish population-based study. Womens Health Issues, 21(3):206-13. Mer information om publikationen