Anna Palm

Titel: Med.dr, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi

Lärosäte: Kvinnokliniken Sundsvalls sjukhus

E-post: anna.palm@lvn.se

Presentation

Anna Palm disputerade 2017 på en avhandling om att rutinmässigt fråga om våldsutsatthet och alkoholbruk på ungdomsmottagningar i Västernorrland. Hon är intresserad av sambandet mellan våldsutsatthet och ohälsa och av hur våldsutsatta tas om hand inom sjukvården.

Anna Palm arbetar som överläkare på Kvinnokliniken i Sundsvall och även på Sundsvalls ungdomsmottagning.

Publikationer i urval

Palm, A (2016). Studies on routine inquiry about violence victimization and alcohol consumption in youth clinics. Avhandling. Uppsala: Uppsala universitet.

Anna Palm, Ingela Danielsson, Alkistis Skalkidou, Niclas Olofsson, Ulf Högberg (2016). Violence victimisation — a watershed for young women’s mental and physical health. Eur J Public Health (2016) 26 (5): 861-867.

Palm, A., Högberg, U., Olofsson, N., Skalkidou, A., Danielsson, I (e-pub 2016). No Differences in Health Outcomes After Routine Inquiry About Violence Victimization in Young Women: A Randomized Controlled Study in Swedish Youth Health Centers. Journal of Interpersonal Violence. 2020;35(1-2):77-99.

Palm, A., Olofsson, N., Danielsson, I., Skalkidou, A., Wennberg, P., Högberg, U (2016). Motivational Interviewing does not affect risk drinking among young women - A randomized, controlled intervention study in Swedish youth health centersScandinavian journal of Public Health, 44(6):611-8 2016.