Anna Palm

Titel: Med. dr, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi

Lärosäte: Uppsala universitet och Kvinnokliniken Sundsvalls sjukhus

E-post: anna.palm@lvn.se

Presentation

Anna Palm disputerade 2017 på en avhandling om att rutinmässigt fråga om våldsutsatthet och alkoholbruk på ungdomsmottagningar i Västernorrland. Hon är intresserad av sambandet mellan våldsutsatthet och ohälsa och av hur våldsutsatta tas om hand inom sjukvården.

Anna Palm arbetar som överläkare på Kvinnokliniken i Sundsvall och även på Sundsvalls ungdomsmottagning.

Publikationer i urval

Palm, A (2016). Studies on routine inquiry about violence victimization and alcohol consumption in youth clinics. Avhandling. Uppsala: Uppsala universitet. Publikationen i fulltext

Anna Palm, Ingela Danielsson, Alkistis Skalkidou, Niclas Olofsson, Ulf Högberg. "Violence victimisation — a watershed for young women’s mental and physical health". Eur J Public Health (2016) 26 (5): 861-867. Publikationen i fulltext

Palm, A., Högberg, U., Olofsson, N., Skalkidou, A., Danielsson, I. "No Differences in Health Outcomes After Routine Inquiry About Violence Victimization in Young Women: A Randomized Controlled Study in Swedish Youth Health Centers". Journal of Interpersonal Violence, first published online December 2016. Mer information om publikationen

Palm, A., Olofsson, N., Danielsson, I., Skalkidou, A., Wennberg, P., Högberg, U. "Motivational Interviewing does not affect risk drinking among young women - A randomized, controlled intervention study in Swedish youth health centers". Scandinavian journal of Public Health, 44(6):611-8 2016. Mer information om publikationen