Charlotte C. Petersson

Charlotte C. Petersson, Charlotte C Petersson

Titel: Fil. dr i socialantropologi

Lärosäte: Malmö universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

E-post: charlotte.c.petersson@mau.se

Presentation

Charlotte C. Peterssons forskningsfält rör sig inom ramen för våld i nära relationer och dess koppling till sexuell och reproduktiv hälsa, både i Sverige och i ett globalt perspektiv. Ett specifikt forskningsintresse är sexuellt våld, det vill säga sexuella övergrepp och våldtäkt mot både män och kvinnor, och där förövaren kan vara antingen bekant eller obekant med brottsoffret. 

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Dolda och oförutsedda brottsoffer: Män som upplevt sexuellt våld. 

Syftet med detta forskningsprojekt är att ta fram och sprida ny kunskap om vuxna mäns erfarenheter av att ha utsatts för sexuellt våld i barndomen och/eller i vuxen ålder samt undersöka hur dessa erfarenheter påverkar deras hälsa och vardagsliv. Genom att ställa frågor kring mäns upplevelser av sexuellt våld kan vi få en bättre förståelse för vilken betydelse, inverkan och konsekvenser dessa erfarenheter har i männens liv. Dessa kunskaper är en nödvändighet dels för att minska den stigmatisering som finns kring sexuella övergrepp mot män, men även för att utveckla stödinsatser och ett gott bemötande från professionellas sida.

Tidsperiod
2017-02-01 – 2018-07-31

Finansiär
Brottsofferfonden

Publikationer i urval

Petersson, C.C. & Plantin, L. (2019) Breaking with Norms of Masculinity: Men Making Sense of Their Experience of Sexual Assault. Clin Soc Work J, e-pub January 2019. Publikationen i fulltext

Petersson, C. (2012) Negotiating Reproduction: Family Size and Fertility Regulation among Shuar people of the Ecuadorian Amazon. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet. Publikationen i fulltext