Charlotte C. Petersson

Charlotte C. Petersson, Charlotte C Petersson

Titel: Fil.dr i socialantropologi

Lärosäte: Malmö universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

E-post: charlotte.c.petersson@mau.se

Webbsida: Charlotte Peterssons forskarpresentation vid Malmö universitet

Presentation

Charlotte C. Peterssons forskningsfält rör sig inom ramen för våld i nära relationer och dess koppling till sexuell och reproduktiv hälsa, både i Sverige och i ett globalt perspektiv. Ett specifikt forskningsintresse är sexuellt våld, det vill säga sexuella övergrepp och våldtäkt mot barn, män och kvinnor, och där förövaren kan vara antingen bekant eller obekant med brottsoffret. Även det professionella arbetet med våldsutsatta i kommuner och på kvinnojourer utgör ett forskningsintresse. 

Forskningsprojekt

Titel: Faderskap efter sexuella övergrepp i barndomen

Syftet med forskningsprojektet är ta fram kunskap om mäns erfarenheter av sexuella övergrepp i barndomen och hur dessa erfarenheter inverkar på deras föräldraskap som vuxna. Vi undersöker hur männen beskriver, förstår och hanterar sitt föräldraskap samt vilka stöd- och hjälpinsatser de upplever att de är eller har varit i behov av kring sitt föräldraskap.

Tidsperiod: 1 januari 2022 – 31 december 2023

Publikationer i urval

Petersson, C.C., Hansson, K. Social Work Responses to Domestic Violence During the COVID-19 Pandemic: Experiences and Perspectives of Professionals at Women’s Shelters in Sweden. Clin Soc Work J (2022). 

Hansson, K. & Petersson, C.C. (2021). Den sårbara gemenskapen: Kvinnojourer under covid-19-pandemin. Sociologisk Forskning 58 (1–2) 33–51. 

Petersson, C. C. (2020). Developing Gender and Culture Sensitive Conversations with Sexually Abused Men by Blending Ethnography and Psychotherapy. kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology 3(2) 21-35. 

Petersson, C.C. & Plantin, L. (2019) Breaking with Norms of Masculinity: Men Making Sense of Their Experience of Sexual Assault. Clin Soc Work J 47, 372–383. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22