Elza Dunkels

Titel: Lektor i pedagogiskt arbete

Presentation

Elza Dunkels har forskat om unga och nätet. Hon har intresserat sig för hur vi har olika syn på flickors respektive pojkars utsatthet på nätet och hur det påverkar barns uppväxtvillkor i dag. Hon har även arbetat med frågor om personlig säkerhet på nätet och förklaringsmodeller som utgår från ålder och kön.

Publikationer i urval

von Feilitzen, Cecilia, Findahl, Olle & Dunkels, Elza (2011) "Vad nytt om barn och internet i Sverige?" i Nordicom Information, vol. 33(4), 2011, s. 71-79.

von Feilitzen, Cecilia, Findahl, Olle & Dunkels, Elza (2011) Hur farligt är internet? Resultat från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU Kids Online. Göteborg: Nordicom. 

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (red.) (2011) Interactive Media Use and Youth: Learning, Knowledge Exchange and Behavior. Hershey: IGI Global. 

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (red.) (2011) Youth Culture and Net Culture: Online Social Practices. Hershey: IGI Global. 

Dunkels, Elza (2010) "The Kids Are Alright – perspectives on children’s online safety" i Carlsson, Ulla (red.) Children and Youth in the Digital Media Culture. From a Nordic Horizon. Göteborg: Nordicom.

Dunkels, Elza (2010) "Reaktioner på ungas nätanvändning" i Carlsson, Ulla (red.) Barn och unga i den digitala mediekulturen. Göteborg: Nordicom.

Dunkels, Elza (2010) "A Critical Perspective on Online Safety Measures" i Nordic Journal of Digital Literacy, 01/2010, s. 72-85. 

Dunkels, Elza (2009) "När kan vi tala om nätmobbning?" i Locus, nr. 2, 2009. 

Dunkels, Elza (2009) Vad gör unga på nätet? Malmö: Gleerups. 

Dunkels, Elza (2007) Bridging the distance: children’s strategies on the internet. Avhandling. Umeå: Umeå universitet, Interaktiva medier och lärande. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22