Cecilia Fredlund

Cecilia Fredlund, Cecilia Fredlund

Titel: Medicine doktor, ST-läkare psykiatri

Lärosäte: Linköpings universitet

Annan hemvist: Psykiatriska kliniken Linköping

E-post: cecilia.fredlund@liu.se

Presentation

Cecilia Fredlunds forskningsområde omfattar olika typer av sexuellt våld, sexuellt risktagande och sexualvanor framför allt bland unga individer. Hennes avhandlingsarbete innefattade studier kring unga som säljer sex och sex som självskadebeteende där hon specifikt har tittat på förekomst bland unga i Sverige, associerade riskfaktorer och bakomliggande orsaker till dessa beteenden.

Posttraumatisk stress är också ett forskningsområde som finns med i både tidigare och kommande projekt.

Cecilia Fredlunds forskningsfält har framför allt omfattat epidemiologisk och kvalitativ forskning men hon är även involverad i läkemedelsstudier.

Läs en intervju med Cecilia Fredlund i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Sälja sex som ung kan vara självskadebeteende"

Läs också en intervju med Cecilia Fredlund i webbstöd för vården: "Säkerheten viktig vid behandling av ptsd"

Publikationer i urval

Fredlund, C., & Jonsson, L. (2022). Perceived Help and Support for Sex as Self Injury: A Qualitative Study of a Swedish Sample. Archives of Sexual Behavior (in press)

Fredlund, C., Wadsby, M., & Jonsson, L. (2020). Motives and Manifestations of Sex as Self-Injury. The Journal of Sex Research, 57, 897- 905.

Jonsson, L. S., Fredlund, C., Priebe, G., Wadsby, M., & Svedin, C. G. (2019). Online sexual abuse of adolescents by a perpetrator met online: a cross-sectional study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 13(1), 32.

Jonsson, L.S., Svedin, C.G., Priebe, G., Fredlund, C., Wadsby, M., & Zetterqvist, M. (2019). Similarities and Differences in the Functions of Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) and Sex as Self-Injury (SASI). Suicide and Life-Threatening Behavior 49, 120-136.

Fredlund, C., Dahlström, Ö., Svedin, C.G., Wadsby, M., Jonsson, L., & Priebe, G. (2018) Adolescents’ motives for selling sex in a welfare state – A Swedish national study. Child Abuse and Neglect 81, 286-295. 

Zetterqvist, M., Svedin, C.G., Priebe, G., Fredlund, C., Wadsby, M., & Jonsson, L.S (2018). Self-reported nonsuicidal self-injury (NSSI) and sex as self-injury (SASI): Relationship to abuse, risk behaviors, trauma symptoms, self-esteem and attachment. Psychiatry Research 265, 309-316. 

Fredlund, C., Svedin, C.G., Priebe, G., Jonsson, L., & Wadsby, M. (2017). Self-reported frequency of sex as self-injury (SASI) in a national study of Swedish adolescents and association to sociodemographic factors, sexual behaviors, abuse and mental health. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11:9.

Svensson, F., Fredlund, C., Svedin, C.G., Priebe, G., & Wadsby, M. (2013). Adolescents selling sex: Exposure to abuse, mental health, self-harm behaviour and the need for help and support – a study of a Swedish national sample. Nordic Journal of Psychiatry, 67, 81-88. 

Fredlund, C., Svensson, F., Svedin, C.G., Priebe, G., & Wadsby, M. (2013). Adolescents’ Lifetime Experience of Selling Sex: Development over five years. Journal of Child Sexual Abuse, 22, 312-325. 

Böcker/Rapporter/avhandling

Vollebæk, LR. (2022). Dialog om seksualitet – Kunnskap og praktiske råd for fagerpersoner. Kap 11 – Du lurer på om personen du skal snakke med bruker sex som selvskading. Oslo: RVTS Øst. ISBN: 978-82-692335-4-4

Fredlund, C. (2019). Adolescents Selling Sex and Sex as Self-Injury. Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University Medical Dissertations: 1645

Landberg, Å, Svedin, C.G., Priebe, G., Wadsby, M., Jonsson, L., & Fredlund, C. (2015) Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014. Allmänna Barnhuset, Stockholm.

Svedin, C.G., Priebe, G., Wadsby, M., Jonsson, L., & Fredlund, C. (2015) Unga sex och Internet – i en föränderlig värld. Linköpings Universitet, Linköping.

Senast uppdaterad: 2023-06-22