Cecilia Fredlund

Cecilia Fredlund, Cecilia Fredlund

Titel: Medicine doktor, ST-läkare psykiatri

Lärosäte: Linköpings universitet

Annan hemvist: Psykiatriska kliniken Linköping

E-post: cecilia.fredlund@liu.se

Presentation

Cecilia Fredlunds forskningsområde omfattar olika typer av sexuellt våld, sexuellt risktagande och sexualvanor framför allt bland unga individer. Hennes avhandlingsarbete innefattade studier kring unga som säljer sex och sex som självskadebeteende där hon specifikt har tittat på förekomst bland unga i Sverige, associerade riskfaktorer och bakomliggande orsaker till dessa beteenden. Posttraumatisk stress är också ett forskningsområde som finns med i både tidigare och kommande projekt. Cecilia Fredlunds forskningsfält har framför allt omfattat epidemiologisk och kvalitativ forskning.

Läs också en intervju med Cecilia Fredlund i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Sälja sex som ung kan vara självskadebeteende"

Nuvarande forskningsprojekt

Unga sex och Internet –  i en föränderlig värld
Detta är en enkätstudie som har genomförts bland elever i årskurs tre på gymnasiet i Sverige med fem års mellanrum år 2004, 2009 och 2014. Studien undersöker sexuell identitet, sexuella erfarenheter, risktagande, erfarenhet av sexuella övergrepp, sexuell exploatering, sexuell utsatthet via Internet, sex som självskada och mobbing. Enkäten innefattar även frågor kring psykisk hälsa och bakgrundsfaktorer.

Tidsperiod
Datainsamling gjord 2014 

Finansiär
Stiftelsen allmänna barnhuset

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Carl Göran Svedin, professor em., Linköpings universitet
Gisela Priebe, docent, Lunds universitet
Linda Jonsson, lektor, Barnafrid, Linköpings universitet
Marie Wadsby, docent, Linköpings universitet

Publikationer i urval

Fredlund, C., Svedin, C.G., Wadsby, M., Jonsson, L., & Priebe, G. (2018) Adolescents’ motives for selling sex in a welfare state – A Swedish national study. Child Abuse and Neglect, 81, 286-295. 

Zetterqvist, M., Svedin, C.G., Priebe, G., Fredlund, C., Wadsby, M., & Jonsson, L.S (2018) Self-reported nonsuicidal self-injury (NSSI) and sex as self-injury (SASI): Relationship to abuse, risk behaviors, trauma symptoms, self-esteem and attachment. Psychiatry Research, 265, 309-316. 

Rikard Tordön, Carl Göran Svedin, Cecilia Fredlund, Linda Jonsson, Gisela Priebe & Gunilla Sydsjö (2019) Background, experience of abuse, and mental health among adolescents in out-of-home care: a cross-sectional study of a Swedish high school national sample. Nordic Journal of Psychiatry, 73:1, 16-23. 

Jonsson, L.S., Svedin, C.G., Priebe, G., Fredlund, C., Wadsby, M. and Zetterqvist, M. (2019) Similarities and Differences in the Functions of Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) and Sex as Self-Injury (SASI). Suicide Life Threat Behav, 49: 120-136.

Fredlund, C., Svedin, C.G., Priebe, G., Jonsson, L., & Wadsby, M. (2017) Self-reported frequency of sex as self-injury (SASI) in a national study of Swedish adolescents and association to sociodemographic factors, sexual behaviors, abuse and mental health. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11:9. 

Landberg, Å, Svedin, C.G., Priebe, G., Wadsby, M., Jonsson, L., & Fredlund, C. (2015) Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014. Stiftelsen allmänna barnhuset, Stockholm. 

Svedin, C.G., Priebe, G., Wadsby, M., Jonsson, L., & Fredlund, C. (2015) Unga sex och Internet – i en föränderlig värld. Linköpings universitet, Linköping. 

Svensson, F., Fredlund, C., Svedin, C.G., Priebe, G., & Wadsby, M. (2013) Adolescents selling sex: Exposure to abuse, mental health, self-harm behaviour and the need for help and support – a study of a Swedish national sample. Nordic Journal of Psychiatry, 67, 81-88. 

Fredlund, C., Svensson, F., Svedin, C.G., Priebe, G., & Wadsby, M. (2013) Adolescents’ Lifetime Experience of Selling Sex: Development over five years. Journal of Child Sexual Abuse, 22, 312-325.