Peter M. Jansson

Peter M. Jansson, Peter M Jansson

Titel: Doktor i socialt arbete

Lärosäte: Högskolan Dalarna

E-post: pja@du.se

Presentation

Peter M. Jansson forskar om orsaker bakom interpersonellt våld. Forskningen använder ett teori- och metodpluralistiskt perspektiv för att undersöka den generationsvisa traderingen av våld och hur olika typer av våldsförövare kan rehabiliteras. 

Nuvarande forskningsprojekt

Projektets namn:  
Känslors betydelse för framgången hos terapeutiska interventioner mot mäns våld

Beskrivning av projekt:
Målet med projektet är att studera betydelsen av känslor inom terapeutiska interventioner mot våld. Speciellt fokus ägnas skam- och stolthetskänslors betydelse och vilka möjligheter som finns för att producera ett stabilt socialt band mellan terapeut och klient samt vilken betydelse det har för våldsinterventionens effekt.

Tidsperiod:
2020–2021

Finansiärer:
Högskolan Dalarna

Publikationer i urval

Jansson, Peter M. (2018). Exploring pathways related to men’s violence: A qualitative exploration of the relationship between violent men’s violence and their masculinities, childhood, and emotions. Deviant behavior, 40(10), 1171-1186. Publikationen i fulltext

Jansson, Peter M. (2017). Emotioners betydelse för psykisk hälsa och ohälsa. Mind: för psykisk hälsa, 58(3), 30-35. Publikationen i fulltext

Jansson, Peter M. (2017). An explorative integration of factors causing men’s violence against women. Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, 8(2), 5-11. Publikationen i fulltext

Jansson, Peter M. (2017). Behovet av tvärvetenskapliga kritiska socialarbetare ökar i en komplex omvärld. Socialvetenskaplig tidskrift, 24(2), 165-168. Publikationen i fulltext

Jansson, Peter M. (2016). Våldets onda cirklar: En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld. DoktorsavhandlingJönköping: Jönköping University. Publikationen i fulltext

Jansson, Peter M. (2013). An explorative single case study of the therapist's perspectives on power, emotions and identity changes in cognitive behavior therapy against men's violence in Sweden. Acta Studia Sociologica, 5(2), 117-134. Publikationen i fulltext

Jansson, Peter M., Saxonberg, Steven. (2013). Are assymetrical power relations a hidden obstacle to successful rehabilitation of violent men?: An explorative study on the methodology to investigate shame. Aggression and Violent Behavior, 18(6), 745-752. Publikationen i fulltext