Gunilla Krantz

Gunilla Krantz, Gunilla Krantz

Titel: MD, MPH, professor i folkhälsovetenskap

Lärosäte: Göteborgs universitet

Annan hemvist: Västragötalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)

E-post: gunilla.krantz@socmed.gu.se

Webbsida: Gunilla Krantz forskarpresentation hos Göteborgs universitet

Presentation

Gunilla Krantz är läkare och professor i folkhälsovetenskap. Hon forskar om våld i nära relationer i Sverige och Rwanda, tidigare även i Vietnam och Pakistan. Hon studerar även orsaker till unga kvinnors psykiska ohälsa i Sverige och betydelsen av förebyggande mödravård för att minska mödradödligheten i Rwanda. Ett omfattande interdisciplinärt forskningsprogram planeras nu för Rwanda om undernutrition hos barn och deras mödrar, med planerad start under 2019. 

Forskningsprojekt

Projekt 1:
Dödligt våld i nära relation i Västra Götalandsregionen under åren 2000–2016.

Denna studie undersöker riskfaktorer för dödligt våld i en parrelation. Målet med studien är att finna sätt att förebygga sådant våld. Samtliga fall som inträffat i Västra Götaland under 17 år är inkluderade, offren likaså. Intervjuer ska göras med anhöriga och eventuella vuxna barn till förövare och offer. 

Projektet pågår åren 2016–2020. Finansiär är Närsjukvården Västra Götaland/VKV. 

Projekt 2:
Mental ill-health in women: prevalence and risk factor patterns in a 23 year longitudinal population based study.

En longitudinell studie som avser undersöka hur psykisk hälsa förändrats hos kvinnor i Sverige över tid med en uppföljningsperiod på 23 år. Senaste datainsamlingen slutfördes under 2015. Våldets betydelse för psykisk hälsa ska undersökas i olika tidsperioder samt i en panel.

Projektet pågår 2015–2018. Finansiär är Forte. 

Projekt 3:
Quality and utilization of antenatal care services in Rwanda.

En epidemiologisk studie av förebyggande mödravård, dess rutiner, och kvinnors sökmönster samt upplevelser av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld under graviditet. En epidemiologisk studie samt observationsstudier och kvalitativa studier ska genomföras. Detta är ett delprojekt med tre andra projekt på samma tema som genomförs parallellt.

Projektet pågår 2013–2018. Finansiär är Sida. 

Projekt 4:
Traumatic experiences (violence), Mental illness and Barriers to care among young men and women in Rwanda

Detta projekt fokuserar på partnervåld och traumatiska händelser som inträffade under folkmordet 1994 och härefter, vidare hur sådana upplevelser påverkar unga människors psykiska hälsa 18 år senare samt vårdsökande beteende/upplevda barriärer till vård. En epidemiologisk studie genomförs samt kvalitativa intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare genomförs en delstudie med individuella intervjuer med policy ansvariga och ledare i hälso- och sjukvården.

Projektet pågår 2011–2016. Finansiär är Sida. 

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Medarbetare projekt 1
Viveka Enander fil.dr socialt arbete, Inst för Socialt arbete, Göteborgs universitet; Karin Örmon fil.dr, Vårdvetenskap, psykiatri, Malmö universitet; Henrik Lysell fil.dr, Karolinska Institutet samt Socialstyrelsen.

Medarbetare projekt 2
Solveig Lövestad, doktorand Göteborgs universitet; Jesper Löve lektor, Göteborgs universitet; Gunnel Hensing professor, Göteborgs universitet; Marjan Vaez, docent, Folkhälsomyndigheten.

Medarbetare projekt 3
Joseph Ntaganira MD, associate professor och Laetitia Nyirazinyoye Senior lecturer at School of Public Health, University of Rwanda; Ingrid Mogren MD professor Obstetrik och gynekologi, Umeå universitet samt Andrew Rurangirwa, PhD student från Rwanda.

Medarbetare projekt 4
Joseph Ntaganira, MD docent, National University of Rwanda; Ingrid Mogren MD, Prof Umeå Universitet samt Isabell Schierenbeck, docent Göteborgs Universitet. Två PhD studenter, Lawrence Rugema och Aline Umubyeyi från Rwanda. 

Publikationer i urval

Enander, V., Krantz, G., Lysell, H. & Örmon, K. (2021) The killing and thereafter: intimate partner homicides in a process perspective, part IIJournal of Gender Based Violence, 2021 (e-pub ahead of print). 

Carlsson L, Lysell H, Enander V, Örmon K, Lövestad S, et al. (2021) Socio-demographic and psychosocial characteristics of male and female perpetrators in intimate partner homicide: A case-control study from Region Västra Götaland, SwedenPLOS ONE 16(8): e0256064.

Enander, Viveka, Krantz, Gunilla, Lysell, Henrik & Örmon, Karin (2020). Before the killing: intimate partner homicides in a process perspective, Part IJournal of Gender-Based Violence, 2020. 

Rurangirwa AA, Mogren I, Ntaganira J, Govender K & Krantz G. (2018) Intimate partner violence during pregnancy in relation to non-psychotic mental health disorders in Rwanda: a cross-sectional population-based study BMJ Open, 2018 Jul 11;8(7):e021807. 

Lövestad S, Löve J, Vaez M & Krantz G. (2017) Prevalence of intimate partner violence and its association with symptoms of depression; a cross-sectional study based on a female population sample in SwedenBMC Public Health, 2017 Apr 20;17(1):335. 

Rurangirwa AA, Mogren I, Ntaganira J & Krantz G. (2017) Intimate partner violence among pregnant women in Rwanda, its associated risk factors and relationship to ANC services attendance: a population based studyBMJ Open, 2017 Feb 22; 7(2): e013155. 

Umubyeyi A, Persson M, Mogren I & Krantz G. (2016) Gender Inequality Prevents Abused Women from Seeking Care Despite Protection Given in Gender-Based Violence Legislation: A Qualitative Study from RwandaPLoS ONE, 2016.11(5): e0154540. 

Nybergh L, Taft C, Enander V & Krantz G. (2013) Self-reported exposure to intimate partner violence among women and men in Sweden: results from a population-based surveyBMC Public Health, 13:845, 2013. Publikationen i fulltext

Lövestad S & Krantz G. (2012) Men’s and women’s exposure and perpetration of partner violence: an epidemiological study from SwedenBMC Public Health, 12:945, 2012. 

Nybergh L, Taft C & Krantz G. (2012) Psychometric properties of the WHO Violence Against Women instrument in a male population-based sample in SwedenBMJ Open, 2012;2:e002055.

Ali TS, Asad N, Mogren I & Krantz G. (2011) Intimate partner violence in urban Pakistan: prevalence, frequency and risk factors. Int J Womens Health, 2011; 3: 105–115. 

Krantz G A & Vung ND. (2009) The role of controlling behaviour in intimate partner violence and its health effects: a population based study from rural Vietnam. BMC Public Health, 9:143, 2009. 

Vung, Nguyen Dang & Krantz, Gunilla (2009) Childhood experiences of interparental violence as a risk factor of intimate partner violence: a population-based study from northern VietnamJournal of Epidemiology and Community Health, 8 March 2009.

Vung, Nguyen Dang, Östergren P-O & Krantz, Gunilla (2008) Intimate partner violence against women in rural Vietnam: different socio-demographic factors are associated with different forms of violence. Need for new intervention guidelines? BMC Public Health, 8(1): 55, 2008. 

Jonzon, Robert, Vung, Nguyen Dang, Ringsberg Karin C. & Krantz, Gunilla (2007) Violence against women in intimate relationships: explanations and suggestions for interventions as perceived by health care workers, local leaders and trusted community members in a northern district of VietnamScandinavian Journal of Public Health, nr. 35:6, 2007, s. 1-8. 

Krantz, Gunilla & Garcia-Moreno C (2005) Violence against womenJournal of Epidemiology and Community Health, 59:10, 2005, s. 818-21. 

Krantz, Gunilla & Östergren P-O (2000) The association between violence victimisation and common symptoms in Swedish women. Journal of Epidemiology and Community Health, 54(11), 2000, s. 815-21. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22