Johanna Thulin

Johanna Thulin, Johanna Thulin

Titel: Fil.dr i socialt arbete

Lärosäte: Linnéuniversitetet

E-post: johanna.thulin@lnu.se

Webbsida: Johanna Thulins forskarpresentation vid Linnéuniversitetet

Presentation

Johanna Thulin forskar om mäns våld mot kvinnor, barnmisshandel samt socialtjänstens bemötande av våldsutsatta barn och kvinnor och den hjälp de erhåller. 

Forskningsprojekt

Vad fungerar och varför? Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande.

Syftet med studien är att identifiera och analysera våldsutsatta kvinnors behov och förväntningar men också erfarenheter av att erhålla stöd och behandling. Genom att inhämta kunskap om deras situation och deras berättelser om behovet och erfarenheterna av att erhålla stöd och behandling av socialtjänst, kvinnojour och övriga myndigheter, undersöks behandlingsarbetets effekter i relation till andra omständigheter som har haft betydelse för kvinnans hälsa och välbefinnande.

I studien undersöks vilken betydelse stöd från socialtjänst eller kvinnojour får för kvinnor som blivit utsatta för våld, vilken insats som kan ha varit särskilt verksam och hur livssituationen eventuellt har förändrats. Vi undersöker även själva behandlingen och samverkan omkring den våldsutsatta.

Tidsperiod: 2019–2022

Finansiär: Forte

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Lotta Agevall Gross, Cecilia Kjellgren, Mikael Skillmark och Verner Denvall. 

Publikationer i urval

Jernbro, C., Landberg, Å., Thulin, J. (2023). Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning. Stockholm: Stiftelsen allmänna barnhuset. 

Thulin, J., Nilsson, D., Svedin, C.G., Kjellgren, C. (2020). Outcomes of CPC-CBT in Sweden Concerning Psychosocial Well-Being and Parenting Practice: Children’s Perspectives. Research on social work practice. 30. 65-73.

Thulin, J., Kjellgren, C., Nilsson, D. (2020). Children's disclosure of physical abuse – the process of disclosing and the responses from social welfare workers. Child care in practice. 26. 285-299.

Thulin, J., Kjellgren, C., Nilsson, D. (2019). Children's experiences with an intervention aimed to prevent further physical abuse. Child & Family Social Work. 24. 17-24.

Thulin, J., Nilsson, D., Kjellgren, C. (2019). Youth Reports of Parental Strategies and Sense of Coherence: Are Experiences of Being Victim of Physical Abuse Reflected?. Young – Nordic Journal of Youth Research. 27. 502-519. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22