Länsstyrelsen Södermanland

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

En länsstrategi för ett jämställt Södermanland 2018–2020

En länsstrategi för ett jämställt Södermanland 2018 – 2020 ger en kortfattad beskrivning av läget i länet kopplat till de jämställdhetspolitiska målen. Strategin lyfter frågeställningar som kan användas praktiskt för att arbeta med jämställdhet och ett intersektionellt perspektiv i sin verksamhet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18